Izvleček

Odčitek na kodirani nivelmanski lati je določen z obdelavo slike črtne kode nivelmanske late, ki jo zazna CCD-senzor, vgrajen v digitalnem nivelirju. Kakovost določitve odčitka na nivelmanski lati je odvisna tudi od osvetlitve kodirane razdelbe na nivelmanski lati. V slabih razmerah uporabljamo umetno osvetlitev nivelmanske late. V članku je obravnavan sistematični pogrešek kot funkcija kota, pod katerim je črtna koda nivelmanske late umetno osvetljena. Predlagan je postopek izmere in analiziran vpliv navedenega sistematičnega pogreška na rezultat izmere. Rezultati preizkusa so pokazali, da osvetlitev črtne kode nivelmanske late ni ustrezna, če je kot osvetlitve večji od 45 °. Na podlagi testiranj se je izkazalo, da znaša pri kotu osvetlitve 55 ° napaka približno 0,02 mm, kar je dvakrat toliko kot ločljivost, ki jo navaja proizvajalec digitalnega nivelirja.

Ključne besede: precizni nivelman, digitalni nivelir, kodirana invar nivelmanska lata, sistematični pogreški niveliranja