Izvleček

V prispevku predstavljamo stanje in dejavnosti pri vzpostavljanju državnega horizontalnega koordinatnega sistema Slovenije. V Sloveniji uporabljamo realizacijo državnega horizontalnega koordinatnega sistema (referenčni sestav) z oznako D96/TM, ki je bila vzpostavljena na podlagi EUREF GPS-izmer, izvedenih pred več kot dvajsetimi leti. V vsakdanji geodetski praksi je določanje položaja v tem sistemu zagotovljeno na podlagi podatkov in storitev državnega omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL, ki se uporablja že več kot deset let. Zaradi aktivnega geodinamičnega dogajanja se koordinate točk referenčnega sestava spreminjajo. V zadnjih letih je bilo izvedenih kar nekaj dejavnosti za zagotovitev ustrezne kakovosti referenčnega koordinatnega sistema. Vzpostavljena sta bila državna kombinirana geodetska mreža oziroma mreža ničtega reda in analitični center službe za GNSS ter izvedena GNSS-izmera EUREF Slovenija 2016. V prispevku so predstavljene vse dejavnosti in načrti za dolgoročno zagotovitev kakovostnega državnega horizontalnega referenčnega koordinatnega sistema.

Ključne besede: državni geodetski referenčni sistem, časovne vrste koordinat, EUREF, geokinematični model, GNSS, horizontalni koordinatni sistem, geodetska mreža ničtega reda