Izvleček

V članku je predstavljen primer prilagoditve podatkov dvorazsežnega (2D) katastra za vzpostavitev 3D-katastra, pri čemer smo v skupnem referenčnem prostorskem sistemu združili podatke katastrske izmere in podatke zračnega laserskega skeniranja, da bi na tej podlagi prišli do predloga rešitve za izvedbo 3D-katastra. Primer se nanaša na podzemno železnico v Varšavi. V članku predstavljamo zasnovo 3D-katastra za predmete posebnega interesa, pri katerih je takšna rešitev potrebna za transparentno registracijo lastnine. Z namenom opisati številne posebnosti nepremičnine v 3D-prostoru, ki so povezane z železniškimi predori, samimi zemljišči s stavbami, ki so umeščene nad podzemno železnico, smo pridobili podatke zračnega laserskega skeniranja. Podatke smo uporabili za 3D-modeliranje stavb ter določitev območij nepremičnine. Za poenostavljene 3D-modele predorov smo uporabili podatke terestričnega laserskega skeniranja. Za združevanje raznolikih podatkov smo opredelili referenčni koordinatni sistem. Predlagani način povezovanja različnih podatkov omogoča prikaz nepremičnin v treh razsežnostih, ki je uporabnikom prijazen, hkrati pa omogoča nadaljnjo uporabo podatkov za prostorske analize.

Ključne besede: kataster, 3D-kataster, nepremičnina, 3D GIS, 3D-prostorske analize, podzemna železnica, model stavbe