Izvleček

Povprečne spremembe morske gladine so v neposredni povezavi s fizikalni pojavi, kot so spremembe temperature, slanosti, kar hkrati povzroča spremembe v gostoti morske vode. Analiza sprememb nivoja morske gladine se pogosto uporablja kot sredstvo za raziskovanje obalne črte in podnebnih sprememb. Zvišanje ali znižanje temperature ter slanosti vode Baltskega morja lahko pomembno vpliva na ekosistem. Cilj raziskave je uporaba sezonskih kazalcev za oceno dinamike sprememb morske gladine in samih fizikalnih pojavov, ki močno vplivajo na te spremembe. V raziskavi smo uporabili podatke satelitske altimetrije in podatke satelitske misije GRACE (angl. Gravity Recovery and Climate Experiment). Opravili smo analizo sezonskih sprememb mesečnih časovnih vrst v obdobju januar 2010–december 2014. Podatki so bili s petih postaj na Baltskem morju. Absolutni in relativni kazalniki so pokazali, da so vrednosti danih fizikalnih pojavov, kot posledica vpliva sezonskih dejavnikov, manjši ali večji od ocenjenih z linearno funkcijo trenda. Slanost je največja jeseni in pozimi ter najmanjša poleti. Rezultati so koristni za prepoznavanje sprememb morske gladine, temperature in slanosti morske vode ter so lahko podlaga za nadaljnja opazovanja in raziskave teh dejavnikov.

Ključne besede: GRACE, nivo gladine morja, slanost, satelitska altimetrija, temperature vode, Baltsko morje