Izvleček

V članku obravnavamo učinkovitost odkrivanja grobih pogreškov opazovanj v geodetskih mrežah za dve različni metodi. Analiza je izvedena na primeru geodetske mreže za potrebe opazovanja spomenika Pobednik na območju trdnjave Kalemegdan v Beogradu, kjer je uporabljena ocena povprečne uspešnosti (angl. MSR – mean success rate). Za odkrivanje grobih pogreškov smo uporabili klasične analize in robustne metode. Rezultati empirične analize originalnih geodetskih opazovanj so pokazali, da so robustne metode učinkovitejše od klasičnih analiz odkrivanja grobih napak opazovanj v geodetskih mrežah.

Ključne besede: grobi pogrešek, analiza grobih pogreškov, geodetska opazovanja, geodetska mreža, klasične analize, robustne metode