Izvleček

V prispevku smo v oviru hedonske analize cen z opredelitvijo prostorskega modela difference-in-differences (DID) analizirali vpliv izgradnje avtocestnih krakov A4 in A5 na povprečno ceno kvadratnega metra stanovanja v občinah na severovzhodu države in prostorsko razlitje vpliva med občinami. V tem delu Slovenije se je v zadnjih petnajstih letih dostopnost do priključka na avtocesto ali hitro cesto v povprečju izboljšala za več kot eno uro. Primerjava štirih ekonometričnih prostorskih modelov pokaže, da je prostorska metoda DID primernejša za analiziranje vpliva prometne infrastrukture na nepremičninski trg kot klasični neprostorski hedonski model cen. Rezultati analize so pokazali, da se s prisotnostjo najmanj enega avtocestnega priključka v občini cena stanovanja v povprečju dvigne za skoraj 11 % in da je prostorski učinek avtocestnih priključkov na ceno stanovanj v sosednjih občinah geografsko omejen.

Ključne besede: cena stanovanja, vpliv avtoceste, prostorska soodvisnost, cenilka DID, severovzhodna Slovenija