Izvleček

V prispevku obravnavamo, kolikšen je vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri. Predstavljena je izmera bočne refrakcije pod različnimi pogoji. Kot izvor bočne refrakcije je bil uporabljen avtomobil. Meritve horizontalnih kotov so bile izvedene, ko je bil avtomobil na različnih oddaljenostih od instrumenta. Rezultate meritev smo primerjali z rezultati, izračunanimi po enačbah iz literature, z upoštevanjem enakih pogojev kot pri meritvah.

Ključne besede: bočna refrakcija, refrakcijski kot, temperaturni gradient