Izvleček

Spreminjanje ozračja v velikih svetovnih mestih zaradi urbanizacije postaja vse izrazitejše. S tem je povezan tudi pojav mestnega toplotnega otoka. Daljinsko zaznavanje, zasnovano na satelitih in senzorjih, občutljivih za različne dele elektromagnetnega spektra, omogoča nov in lažji način spremljanja mestnih toplotnih otokov. V prispevku je opisano določanje temperature območja Sarajeva na podlagi satelitskih posnetkov Landsat. Opisan je izračun mestnega toplotnega otoka, izvedene so analize po conah, izdelani značilni temperaturni profili ter izvedena primerjava s podatki meteoroloških postaj. Delo ponuja osnovne smernice za izračun mestnega toplotnega otoka in zagotavlja podlago za nadaljnje raziskave mestnega toplotnega otoka Sarajeva.

Ključne besede: daljinsko zaznavanje, mestni toplotni otok, površinski mestni toplotni otok, Landsat, Sarajevo