Izvleček

Za boljše upravljanje podatkov v kmetijstvu so vladne službe razvile geoinformacijske sisteme. Ti sistemi, ki praviloma temeljijo na sodobnih tehnologijah in standardih, se lahko uporabljajo predvsem kot pomoč pri določevanju kmetijskih podpor, pri njihovem nadzoru ter kot podpora odločanju pri uresničevanju drugih nalog javnega sektorja. V okviru ene najstarejših politik Evropske unije, to je skupne kmetijske politike, se je razvil sistem kmetijskih subvencij, z njim pa tudi sistem, ki pomeni pomembno podporo sistemu kmetijskih subvencij. V članku predstavljamo razvoj obširnega geoinformacijskega sistema Republike Srbije ter njegovo verifikacijo s testnimi podatki. V skladu z zahtevami Evropske unije je treba v takšnem sistemu upoštevati posebne zahteve in standarde, kar je tudi pogoj pri približevanju Srbije Evropski uniji. Pri razvoju geoinformacijskega sistema za kmetijske subvencije so bile upoštevane tudi potrebe Srbije, pri čemer smo izhajali iz sedanjega okvira, rešitev pa smo prilagodili standardom in direktivam, kot so INSPIRE, ISO/LADM in LPIS. V članku se osredotočamo na rešitev, ki omogoča uporabo sistema za komunikacijo in predstavitve vsebine podatkovnih zbirk kmetom prek spletnih rešitev, kar je uporabno tudi pri verifikaciji samega sistema.

Ključne besede: kmetijstvo, kmetijske subvencije, standardi, spletna rešitev, geoinformacijski sistem