Izvleček

Glavni namen predstavljene raziskave je razumevanje osnovnih vzorcev stagnacije urbanih območij v Srbiji. Stagnacija mest, na katero pogosto naletimo v postsocialističnih državah, je v današnji Srbiji nov, a zelo razširjen pojav. Čeprav je stagnacija mest velik izziv za prihodnost države, še na nobeni ravni ni bila dovolj raziskana. Za razumevanje stagnacije urbanih območij bi bila prva »naloga« zagotovo določitev, katera mesta v Srbiji lahko uvrstimo med stagnirajoča urbana območja v lokalnem kontekstu. Raziskava se na to vprašanje osredotoča z razvojem štirih modelov za proučevanje procesov stagnacije urbanih območij v Srbiji glede na globalne dejavnike, ki vplivajo na te procese. Namen prispevka je pojasniti možnosti za uporabo posameznega modela in raziskati, kateri lokalno utemeljeni dejavnike lahko vplivajo na stagnacijo urbanih območij.

Ključne besede: načrtovanje urbanega razvoja, stagnacija urbanih območij, postsocialistična mesta, globalno-lokalno, Srbija