Izvleček

Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kot oblike davka na stavbna zemljišča, so eden najpomembnejših davčnih prihodkov lokalnih skupnosti v Sloveniji. Za sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča velja, da je zelo neenoten med občinami po vseh davčnih elementih. V članku na podlagi analize odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 211 občin identificiramo ter empirično preverjamo zakonsko in od občin arbitrarno določene dejavnike vpliva na davčni izplen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Z metodo multiple regresije in geografske obtežene regresije analiziramo vpliv izbranih dejavnikov na nacionalni ravni oziroma na ravni lokalnih skupnosti. Rezultati prve tovrstne raziskave so v podporo lokalnim skupnostim, načrtovalcem in odločevalcem na področju davčne politike. Rezultate v članku predstavljene raziskave prikazujemo tudi na tematskih kartah, s katerimi analiziramo prostorsko porazdelitev obravnavanih dejavnikov vpliva na davčni izplen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prav dostop do podatkov ter ustrezne metode prikaza prostorskih in drugih podatkov namreč pomembno vplivajo na učinkovitost in pravilnost odločitev ter komunikacijo z deležniki na področju obdavčitve nepremičnin.

Ključne besede: obdavčitev nepremičnin, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, multipla regresija, geografska obtežena regresija, tematske karte