Izvleček

Tema študije je klasifikacija stanovanjskega trga nepremičnin v urbanem okolju, kjer je kot osnovno orodje za določevanje objektivnih primerjalnih kriterijev izbrano razvrščanje. Glavni cilj raziskave je bil razviti postopek za točkovanje stanovanjskega trga nepremičnin, katerega rezultati bil bile kakovostne informacije oziroma znanje o trgu nepremičnin, kar bi pomembno prispevalo k sprejemanju zanesljivih odločitev na trgu. Klasifikacija je bila izvedena ločeno za povpraševanje in ponudbo. V ta namen je bilo uporabljenih več razredov informacij, ki se nanašajo na stanovanjske, gospodarske, družbene, prostorske in lokacijske dejavnike ter lahko pomembno vplivajo na odločitve na nepremičninskem trgu. Ključna pri predlagani metodologiji je določitev točke primerjave ali tudi točke benchmarking. Ta se določi za namene izračuna točk za razvrščanje, ki temeljijo na predpostavki najvišje stopnje podobnosti glede na druge objekte in se določijo na podlagi teorije grobih množic. Točka primerjave lahko predstavlja stopnjo podobnosti (nerazločnosti, kot je poznano v teoriji grobih množic) pojava v množici. Rezultati raziskave so pokazali povezavo med kakovostjo urbanega prostora in stanovanjskim trgom, predvsem pri načrtovanem razvoju območja in izboljšavi kakovosti življenja, manj pa za primere gospodarske blaginje območja.

Ključne besede: trg nepremičnin, klasifikacija, sistem razvrščanja, urbani razvoj