Izvleček

Signal GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) potuje do sprejemnika na Zemlji skozi različne sloje atmosfere. Eden izmed teh je ionosfera in se nahaja med približno 70 in 1000 kilometri nad površjem Zemlje. Razmere v ionosferi so odvisne od dnevnega in letnega časa, geografske lokacije in Sončeve aktivnosti. Vpliv ionosfere na signal GNSS je sorazmeren s količino prostih elektronov (TEC, angl. Total Electron Content). Za modeliranje ionosfere je ključno določevanje spremenljive vrednosti TEC. V našo raziskavo vrednosti TEC smo vključili opazovanja 26 postaj GNSS, 14 postaj omrežja TUSAGA-ACTIVE (CORS-TR) in 12 postaj omrežja IGS, ki smo jih obdelali s programskim paketom Bernese v5.2. Vrednosti TEC smo izračunali za dvourne intervale, za en dan v mesecu v obdobju med letoma 2009 in 2015. Vrednosti TEC, ki smo jih določili na podlagi opazovanj GNSS z uporabo modela enega sloja ionosfere (angl. Single Layer Model), smo primerjali z globalnimi kartami ionosfere (GIM-TEC), ki jih izdelujejo center CODE (Center for Orbit Determination in Europe), Evropska vesoljska agencija ESA, laboratorij JPL (Jet Propulsion Laboratory), ter z vrednostmi TEC (IRI-2012 TEC), pridobljenimi v okviru mednarodnega ionosferskega referenčnega programa. Za najboljša regionalna modela ionosfere sta se izkazala tista, ki ju zagotavljata CODE in ESA. Izdelali smo tudi karto regionalnih in globalnih vrednosti TEC za obravnavano območje.

Ključne besede: GNSS, ionosfera, skupna vsebnost elektronov (TEC), globalna karta ionosfere (GIM)