Izvleček

V raziskavi so kritično obravnavane tri tehnike za vrednotenje ocene položajne točnosti georeferenciranja, s čimer smo želeli oceniti možnosti ugotavljanja in odpravljanja geometrijskih deformacij rastrskih slik. Postopki vrednotenja, zasnovani na popravkih veznih točk, metodi testnega vzorca in navzkrižnem preverjanju, so izvedeni v programskem paketu PlanTra. Cenilke točnosti, pridobljene z navedenimi postopki ob uporabi različnih funkcionalnih modelov, so natančno raziskane na značilnem testnem območju. Dokazano je, da daje tehnika navzkrižnega preverjanja veliko zanesljivejše ocene točnosti kot standardni pristop, ki temelji na popravkih veznih točk.

Ključne besede: ocena položajne točnosti, georeferenciranje, navzkrižno preverjanje, RMSE