Izvleček

Začetek razvoja topografske izmere in izdelave topografskih kart v merilu 1 : 25.000 (TK25) v Republiki Hrvaški sega v leto 1993, ko je bil izdelan projekt STOKIS – Uradni topografski kartografski informacijski sistem (hrv. Službeni topografski kartografski informacijski sustav). S projektom STOKIS je bil določen topografski in kartografski model podatkov, določene so bile smernice za izdelavo hrvaškega topografskega informacijskega sistema (CROTIS) kot modela podatkov, na podlagi katerega je vzpostavljena temeljna topografska baza (TTB). Leta 2003 se je začela izdelava topografskih kart v merilu 1 : 25.000 (TK25) za celotno območje Republike Hrvaške, in sicer na podlagi obdelave podatkov, ki so jih uvažali v TTB. Model podatkov CROTIS se je z leti spreminjal glede na tehnološki razvoj področja prostorskih podatkov. Doslej so izdelali štiri različice sistema CROTIS. V članku je podan pregled razvoja sistema od prve do zadnje različice. CROTIS 2.0 je topografski model, ki se nanaša na zbiranje podatkov na kopenskem delu Republike Hrvaške. Ker je 30 % območja Hrvaške vezano na morje, bo v članku predstavljen tudi topografski model Hrvaškega hidrografskega inštituta (HHI) iz Splita. Z opisom možnosti za uskladitev obeh modelov je podan predlog novega temeljnega nacionalnega topografskega modela za območje Republike Hrvaške.

Ključne besede: topografski model, objektni razredi, hrvaški topografski informacijski model (CROTIS), temeljni nacionalni topografski model (TNTM)