Izvleček

Osrednji namen članka je proučiti oblikovanje cen hiš v Sloveniji s kombinacijo geografsko obtežene regresije in hierarhičnega združevanja v skupine. Prikazano je tudi, kako uporabiti geografsko obteženo regresijo za napovedovanje cen hiš, prilagojeno lastnostim regionalnih trgov. Z globalnim in regionalnimi regresijskimi modeli smo analizirali presečne podatke o prodajah nepremičnin iz leta 2015. Prostorski vplivi na vrednost nepremičnine so bili popisani na podlagi vrednostnih območij in regionalizacije. Ugotovili smo, da na vrednost hiš statistično značilno vplivajo lokacija, bližina železniške proge, priključek na plinovod, neto tlorisna površina, starost ter površina pripadajočih stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Ključne besede: analiza cen hiš, geografsko obtežena regresija, združevanje v skupine, regionalizacija