Izvleček

Transformacija med mednarodnim terestričnim referenčnim sestavom ITRFXX (angl. International Terrestrial Reference Frame), realiziranim za lokalne in regionalne geodetske mreže, ter geodetskim datumom ED50 (angl. European Datum 1950) se v praksi izvaja z več transformacijskimi modeli. Včasih modeli, ki se uporabljajo v praksi, niso primerni za nekatere transformacije in lahko občutno zmanjšujejo točnost transformiranih koordinat točk. V študiji smo najprej obravnavali polinomsko transformacijo
s splošnimi enačbami in izraženo s kompleksnimi števili kot alternativno rešitev za dobro poznane transformacijske modele za modeliranje distorzij. Dodatno smo obravnavali transformacijske modele, ki temeljijo na radialnih baznih aktivacijskih funkcijah in predstavljajo sodoben pristop k ocenjevanju funkcij z več spremenljivkami. Transformacijski problem je prikazan na dveh numeričnih študijskih primerih, ki so stvarni podatki iz dveh regij v Turčiji.

Ključne besede: transformacija koordinat, ED50, ITRF, splošna polinomska transformacija, transformacija s kompleksnimi števili, radialne bazne aktivacijske funkcije