Izvleček

V prispevku obravnavamo tehnologije daljinskega zaznavanja kot enega izmed mogočih virov podatkov za vzpostavitev 3D-katastra nepremičnin v Sloveniji. V naši državi smo pred nekoliko več kot desetletjem dobili pravno podlago za registracijo pravic na stavbah in delih stavb, v ta namen je bil tudi vzpostavljen kataster stavb. Pri pregledu obstoječih podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb smo ugotovili, da je treba za vzpostavitev 3D-katastra že za drugo raven podrobnosti (LoD 2), to je za 3D-grafično predstavitev zunanjosti stavbe, dodatno zajeti nekatere značilne točke streh stavb. V ta namen smo na praktičnem primeru preizkusili obstoječe državne podatke, ki pokrivajo celotno območje države, to so stereopari letalskih posnetkov cikličnega aerosnemanja (CAS) in podatki aerolaserskega skeniranja. Ugotovili smo, da so lahko podatki državnega aerolaserskega skeniranja pomemben vir za zajem značilnih točk stavb, ki so poleg že obstoječih katastrskih podatkov potrebni za izdelavo 3D-modelov stavb na drugi ravni podrobnosti, kar je pomembno tako za katastrsko kot za
topografsko področje.

Ključne besede: daljinsko zaznavanje, zemljiški kataster, kataster stavb, 3D-kataster, ciklično aerosnemanje, aerolasersko skeniranje, Slovenija