Geodetski vestnik, 65 (2021), 2

nasl 65 2            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | AMBICIJA | AMBITION

Gregor Klemenčič | DIGITALNI IZZIV | DIGITAL CHALLENGE

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

ODZIV GEODETSKIH INSTRUMENTOV GNSS NA MOTENJE Z ODDAJNIKOM PRELETNEGA SIGNALA L1

OPERATION OF GEODETIC GNSS INSTRUMENTS UNDER CHIRP SIGNAL L1 JAMMING

Franc Dimc, Polona Pavlovčič Prešeren, Matej Bažec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.189-204 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

IZRAVNAVA PO METODI NAJMANJŠIH KVADRATOV Z UPOŠTEVANJEM POGREŠKOV PRI NEZNANKAH

LEAST-SQUARES ADJUSTMENT TAKING INTO ACCOUNT THE ERRORS IN VARIABLES

Aleš Marjetič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.205-218  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

KAKOVOST DOLOČITVE NADMORSKIH VIŠIN Z GNSS-VIŠINOMERSTVOM NA OBMOČJU LJUBLJANE

QUALITY DETERMINATION OF MEAN SEA LEVEL HEIGHTS WITH GNSS LEVELLING ON THE LJUBLJANA CITY AREA

Miran Kuhar, Robert Brglez, Božo Koler

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.219-233  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

NAPOVEDOVANJE DREVESNIH VRST IZ GEOMETRIJE IN INTENZITETE OBLAKA AEROLASERSKIH TOČK VRHOV DREVESNIH KROŠENJ

PREDICTING TREE SPECIES BASED ON THE GEOMETRY AND INTENSITY OF AERIAL LASER SCANNING POINT CLOUD OF TREETOPS

Nina Kranjec, Mihaela Triglav Čekada, Milan Kobal

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.234-259  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV VPADNEGA KOTA IN LASERSKEGA ODTISA NA NATANČNOST IN STOPNJO PODROBNOSTI PRI TERESTRIČNEM LASERSKEM SKENIRANJU

INFLUENCE OF INCIDENT ANGLE AND LASER FOOTPRINT ON PRECISION AND LEVEL OF DETAIL IN TERRESTRIAL LASER SCANNER MEASUREMENTS

Sajid Mahmood, Zulkepli bin Majid, Khairulnizam bin M. Idris, Muhammad Hamid Chaudhry

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.01.260-281 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OCENA RAZLIK MED VIŠINSKIM DATUMOM JUŽNE AFRIKE IN DATUMOM MEDNARODNEGA VIŠINSKEGA REFERENČNEGA SISTEMA

ESTIMATION OF VERTICAL DATUM OFFSET FOR THE SOUTH AFRICAN VERTICAL DATUM, IN RELATION TO THE INTERNATIONAL HEIGHT REFERENCE SYSTEM

Matthews Siphiwe Mphuthi, Patroba Achola Odera

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.282-297 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)


Mihaela Triglav Čekada, Katja Oven, Dalibor Radovan, Bojan Stopar, Božo Koler, Dušan Kogoj, Miran Kuhar, Anka Lisec, Oskar Sterle, Jurij Režek | STALNA GEODETSKA ZNAMENJA KOT TEMELJ ZA DELOVANJE GEODETSKE STROKE

Joc Triglav | OD GOSJEGA PERESA DO RAČUNALNIŠKEGA OBLAKA

Sandi Berk, Klemen Medved, Jurij Režek | SIMPOZIJ EUREF 2021 V LJUBLJANI IZVEDEN VIRTUALNO

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

   LETNO POROČILO GEODETSKE UPRAVE RS ZA LETO 2020

   UPORABA SREDNJIH MER ZA POJASNJEVANJE CEN NA TRGU NEPREMIČNIN

   13. REGIONALNA KONFERENCA O KATASTRU IN INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE

   SKUPNO ZASEDANJE STALNEGA ODBORA ZA KATASTER V EVROPSKI UNIJI (PCC) IN SKUPINE ZA ZEMLJIŠKI KATASTER

   SPLETNA DELAVNICA O VOJAŠKI KARTOGRAFIJI

       

NOVICI FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

    UL FGG SODELOVALA PRI RAZVOJU SLOVENSKE RAZLIČICE EO BROWSERJA

    TESNO SODELOVANJE UL FGG Z EUROSDR

     

DRUŠTVENE NOVICE | News from SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICI ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

    DR. BRANKO ROJC, OSEMDESETLETNIK

    27. SREČANJE GEODETOV NA KRIMU

 

IN MEMORIAM | ŠTEFAN GREGUR – DENIS

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF


DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 2. 2021 DO 30. 4. 2021

MATEJA VOLGEMUT – NOVA DOKTORICA ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG

URŠKA DREŠČEK – NOVA DOKTORICA ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG

JERNEJ TEKAVEC – NOVI DOKTOR ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG

49. GEODETSKI DAN - NAJAVA IN PROGRAM

POKROVITELJI | SPONSORS