Geodetski vestnik, 64 (2020), 3

nasl 64 3            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | MED ISKRENIMI LJUDMI | AMONG SINCERE PEOPLE

Blaž Mozetič | TOČKA G | POINT G

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

DOLOČITEV VPLIVA LUNE NA GEOMAGNETNI ŠUM

THE INFLUENCE OF THE MOON ON GEOMAGNETIC NOISE

Miran Kuhar, Rudi Čop, Polona Pavlovčič Prešeren

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.303-319 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV POLOŽAJA CERKVENEGA ZVONIKA S TERESTRIČNIM LASERSKIM SKENIRANJEM

DETERMINATION OF CHURCH BELFRY POSITION USING TERRESTRIAL LASER SCANNING

Tine Hren, Klemen Kregar, Aleš Marjetič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.320-334 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

IDENTIFIKACIJA OBMOČIJ VETROLOMA NA PODLAGI ČASOVNE VRSTE S PODATKI C-SAR

WINDTHROW IDENTIFICATION WITH C-SAR TIME SERIES

Alen Mangafić, Martin Puhar, Blaž Barborič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.335-347  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRIMERJAVA DREVESNIH ALGORITMOV RAZVRŠČANJA PRI ZAJEMU OBMOČIJ POGORELIH GOZDOV

COMPARISON OF TREE-BASED CLASSIFICATION ALGORITHMS IN MAPPING BURNED FOREST AREAS

Dilek Kucuk Matci, Resul Comert, Ugur Avdan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.348-360  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA TURISTIČNIH INTERAKCIJ V PROSTORU V ČEZMEJNI REGIJI LITVE IN POLJSKE NA PODLAGI GRAVITACIJSKEGA MODELA

ANALYSIS OF SPATIAL INTERACTIONS OF TOURISM IN LITHUANIAN-POLISH CROSS-BORDER REGION USING GRAVITY MODELS

Marius Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Krystyna Kurowska

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.361-375  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

SLEDENJE PROSTORSKO-ČASOVNE DINAMIKE V KONTEKSTU URBANE REGENERACIJE JAVNIH PROSTOROV Z UPORABO GEOLOCIRANIH OBJAV IZ SOCIALNIH OMREŽIJ

TRACKING SPATIOTEMPORAL DYNAMICS OF THE CULTURE-LED PUBLIC SPACE REGENERATION USING GEOLOCATED SOCIAL MEDIA POSTS

Kaja Pogačar, Andrej Žižek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.376-388 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OCENA ZMOGLJIVOSTI VODOVODNEGA SISTEMA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA ODLOČANJE O USMERJANJU RAZVOJA NASELIJ NA LOKALNI RAVNI (PREVOD)

ASSESSMENT OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY AS SETTLEMENT-DEVELOPMENT DECISION-MAKING EXPERT BASIS AT LOCAL LEVEL (TRANSLATION)

Ajda Kafol Stojanović, Daniel Kozelj, Maruška Šubic Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.389-401 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Anka Lisec, Jože Dajnko, Erna Flogie Dolinar, Marjan Čeh | MREŽA MEJA IN MEJNIKOV: NOMINACIJA ZA UNESCOVO SVETOVNO DEDIŠČINO

Joc Triglav | VIRTUALNI GEORADAR

Andreja Švab Lenarčič | PTIČJI POGLED Z DRUGE PERSPEKTIVE

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    REDNO VZDRŽEVANJE PODATKOV IN OZNAČBE POTEKA DRŽAVNE MEJE

    OBJAVLJENI PRELIMINARNI PODATKI O SLOVENSKEM NEPREMIČNINSKEM TRGU ZA PRVO POLLETJE 2020

    PREDLOG ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

    DESETA FAZA IZBOLJŠAVE ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA

    PROJEKT V ENO MREŽO VPETIH 200 LET PROSTORSKIH INFORMACIJ MED FINALISTI NATEČAJA PREMIK NAPREJ 2020

    SPLETNO IZOBRAŽEVANJE: INFORMACIJSKA PRENOVA NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

 

NOVICE IZ GEODETSKIH DRUŠTEV | NEWS FROM PROFESSIONAL SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

    VOLILNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2020, SLAP PRI VIPAVI, 4. 9. 2020

 

NOVICA DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

    DGD IN REDNI LETNI ZBOR ČLANOV

 

IN MEMORIAM | MARINU VREŠNIKU V SLOVO

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF

DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 5. 2020 DO 31. 7. 2020

STRAN ZA POPRAVKE, ERRATA

GEODETSKI DAN - SPONZORJI

POKROVITELJI | SPONSORS