Geodetski vestnik, 64 (2020), 1

nasl 64 1            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | V SENCI | IN THE SHADOW

Blaž Mozetič | SAMOZAŠČITA NI SAMOIZOLACIJA | SELF-PROTECTION IS NOT SELF-ISOLATION

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES


KAKOVOST FUNKCIONALNE REGIONALIZACIJE PO METODAH CURDS IN INTRAMAX NA MAKRO RAVNI: ŠTUDIJA PRIMERA ZA SLOVENIJO

THE QUALITY OF FUNCTIONAL REGIONALISATION BY USING CURDS AND INTRAMAX METHODS AT THE MACRO LEVEL: A CASE STUDY FOR SLOVENIA

Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.13-32 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UVEDBA NOVEGA SLOVENSKEGA VIŠINSKEGA SISTEMA (SVS2010)

IMPLEMENTATION OF THE NEW SLOVENIAN HEIGHT SYSTEM (SVS2010)

Klemen Medved, Klemen Kozmus Trajkovski, Sandi Berk, Bojan Stopar, Božo Koler

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.33-42 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ETRS89/D96-17 – REZULTAT GNSS-IZMERE EUREF SLOVENIJA 2016

ETRS89/D96-17 – A RESULT OF THE EUREF SLOVENIA 2016 GNSS CAMPAIGN

Sandi Berk, Oskar Sterle, Klemen Medved, Bojan Stopar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.43-67   
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DEFORMACIJSKA ANALIZA PO POSTOPKU CASPARY

DEFORMATION ANALYSIS: THE CASPARY APPROACH

Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.68-88  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

3D-LASERSKO SKENIRANJE NARAVNIH JAM : PRIMER ŠKOCJANSKIH JAM

3D LASER SCANNING OF THE NATURAL CAVES : EXAMPLE OF ŠKOCJANSKE JAME

Richard Walters, Nadja Zupan Hajna

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.89-103  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | KARTA VEKTORJEV KOT KARTICA ZAUPANJA

Katja Šušteršič, Luka Kocijančič | USMERITVE ZA ZAJEM, ODDAJO IN KONTROLO KAKOVOSTI PODATKOV ZRAČNEGA LASERSKEGA SKENIRANJA

Andrej Kerin, Marko Mesarič | IZDELAVA 3D-MODELA ZA VIZUALIZACIJO TERASE VINOTEKE NA LJUBLJANSKEM GRADU S 3DSURVEY

Mihaela Triglav Čekada, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Polona Vreča | 25-LETNICA SPREJEMA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (SZGG) V MEDNARODNO ZVEZO ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG)

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    VLADA RS SPREJELA UREDBO O DOLOČITVI MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

    POROČILO O JAVNI RAZGRNITVI MODELOV MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

    KONFERENCA O KAKOVOSTI PROSTORSKIH PODATKOV

    SREČANJE Z GENERALNIM DIREKTORJEM DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVAŠKE IN OBISK PREDSTAVNIKOV REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE

   

NOVICE INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

    SVETOVNI DAN INŽENIRJEV – TUDI GEODETI SMO PRAZNOVALI

   

NOVICE UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

   SLOVENIJA PREK FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO PRI UNIVERZI V LJUBLJANI TUDI V OGC

   GEOBIM IN EVROPSKA MREŽA V PODPORO DIGITALIZACIJI IZDAJANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA

 

NOVICE IZ GEODETSKIH DRUŠTEV | NEWS FROM PROFESSIONAL SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE, MEDNARODNE DEJAVNOSTI

    PRESTAVITEV GEODETSKEGA DNE ZARADI KORONAVIRUSA

   OKRNJEN TUDI OSREDNJI DOGODEK OB SVETOVNEM DNEVU GEODETOV 21. 3. 2020?

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF

DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG (OD 1. 11. 2019 DO 31.1. 2020)

SEZNAM RECENZENTOV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, OBRAVNAVANIH V UREDNIŠTVU GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 2019 | LIST OF PEER REVIEWERS OF ACADEMIC AND PROFESSIONAL ARTICLES ASSESSED BY THE GEODETSKI VESTNIK EDITORIAL BOARD IN 2019

48. GEODETSKI DAN - VABILO IN PROGRAM

POKROVITELJI | SPONSORS