Geodetski vestnik, 63 (2019), 3

nasl 63 3            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | STOLETNICA | THE CENTENARY

Blaž Mozetič | STO LET HRAMA GEODETSKEGA ZNANJA | ONE HUNDRED YEARS OF THE HOME OF LAND-SURVEYING KNOWLEDGE

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES


PRENOVA SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI

RENOVATION OF THE REAL PROPERTY MASS VALUATION SYSTEM IN SLOVENIA

Melita Ulbl, Martin Smodiš

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.03.325-343 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ZAJEM NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ Z OBJEKTNO KLASIFIKACIJO PODATKOV ORTOFOTA IN AEROLASERSKEGA SKENIRANJA

DELINEATION OF VACANT BUILDING LAND USING ORTHOPHOTO AND LIDAR DATA OBJECT CLASSIFICATION

Dejan Jenko, Mojca Foški, Krištof Oštir, Žiga Kokalj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.03.344-378 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

KARTIRANJE SPREMEMB RABE ZEMLJIŠČ IZ NJIVSKIH POVRŠIN V TRAJNE TRAVNIKE Z NAPREDNIMI METODAMI

CHANGE DETECTION WORK-FLOW FOR MAPPING CHANGES FROM ARABLE LANDS TO PERMANENT GRASSLANDS WITH ADVANCED BOOSTING METHODS

Jiří Šandera, Přemysl Štych

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.03.379-394  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRIMERJAVA ALGORITMOV ZA FILTRIRANJE ZA IZDELAVO DMR IZ LIDARSKIH PODATKOV: ŠTUDIJSKI PRIMER BERGAMA, TURČIJA

COMPARISON OF FILTERING ALGORITHMS USED FOR DTM PRODUCTION FROM AIRBORNE LIDAR DATA: A CASE STUDY IN BERGAMA, TURKEY

Baris Suleymanoglu, Metin Soycan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.03.395-414 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | PODATKOVNE ZGODBE Z 'BRADO' IN 'VONJEM' PO D96/TM

Anka Lisec, Simona Savšek, Miran Kuhar, Bojan Stopar | STO LET ŠTUDIJA GEODEZIJE NA UNIVERZI V LJUBLJANISTO LET ŠTUDIJA GEODEZIJE NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Sandi Berk | ZEMLJEMERSKA ULICA

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    DOKONČANA NALOGA PRETVORBE ANALOGNIH KATASTRSKIH PODATKOV V DIGITALNI ZAPIS

    PETA FAZA IZBOLJŠAVE ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA

    SPREMEMBE PODATKOV O NEPREMIČNINAH IN VREDNOSTIH NEPREMIČNIN V EVIDENCAH GEODETSKE UPRAVE

    DEVETO ZASEDANJE UN-GGIM

    XII. REGIONALNA KONFERENCA O KATASTRU V BIH


NOVICE UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

   UL FGG NA SIMPOZIJU DRAGON 2019

  SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 100-LETNICI UL FGG

 

NOVICE IZ GEODETSKIH DRUŠTEV | NEWS FROM PROFESSIONAL SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE, MEDNARODNE DEJAVNOSTI

    29. KONFERENCA IN 18. KONGRES MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA

 

NOVICA DRUŠTVA SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV

    STROKOVNA EKSKURZIJA DRUŠTVA SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV – DSICGEOS 2019

 

NOVICA DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

    DGD – IZLET BEOGRAD, ĐERDAP, MAJ 2019

 

 

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF

MARIJA REPANIĆ – NOVA DOKTORICA ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG

DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG (OD 1. 5. 2019 DO 31. 7. 2019)

POKROVITELJI | SPONSORS