Geodetski vestnik, 63 (2019), 1

nasl 63 1            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Dejan Židan | UVODNIK PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE | EDITORIAL BY THE PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIAOF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Blaž Mozetič | OPTIMIZEM PRILOŽNOSTI | OPTIMISTIC ABOUT OPPORTUNITIES

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES


DOLOČITEV NOVEGA VIŠINSKEGA DATUMA SLOVENIJE

DETERMINATION OF THE NEW VERTICAL DATUM OF SLOVENIA

Oskar Sterle, Božo Koler

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.13-26 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

NOV SLOVENSKI VIŠINSKI SISTEM SVS2010

NEW SLOVENIAN HEIGHT SYSTEM SVS2010

Božo Koler, Bojan Stopar, Oskar Sterle, Tilen Urbančič, Klemen Medved

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.27-40 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PET GENERACIJ INTEGRIRANIH ELEKTRONSKIH TAHIMETROV

FIVE GENERATIONS OF INTEGRATED ELECTRONIC TACHYMETERS

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Simona Savšek, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.41-56 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

MOŽNOST MERJENJA DINAMIČNEGA ODZIVA KONSTRUKCIJ Z NEKONTAKTNO GEODETSKO METODO

THE POSSIBILITY OF MEASURING THE DYNAMIC RESPONSE OF STRUCTURES USING NON-CONTACT GEODETIC METHOD

Boštjan Kovačič, Tomaž Motoh

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.57-72 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

TOČNOST GNSS-OPAZOVANJ MED INTENZIVNIM VREMENSKIM DOGAJANJEM V IONOSFERI IN TROPOSFERI ZA PRIMER BIH

GNSS IONOSPHERIC TEC AND POSITIONING ACCURACY DURING INTENSE SPACE AND TERRESTRIAL WEATHER EVENTS IN B&H

Randa Natraš, Dževad Krdžalić, Džana Horozović, Alma Tabaković, Medžida Mulić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.73-91 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PREDMET IN NAMEN VREDNOTENJA NEPREMIČNIN TER NJIHOV VPLIV NA METODE VREDNOTENJA IN PODATKOVNE ZBIRKE

OBJECT AND OBJECTIVE OF PROPERTY APPRAISAL AND THEIR EFFECTS ON VALUATION METHODS AND DATABASES

Jacek Zyga

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.92-103 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Niko Fabiani, Klemen Ritlop | TRIMBLE ONLINE PROCESSING – NOVA STORITEV ZA UPORABNIKE OMREŽJA SIGNAL

Tomaž Ambrožič | POLEMIKA: POMIK PROTI VZHODU ALI ZAHODU

Danijel Boldin, Majda Mavec, Janez Slak | DIGITALNI ARHIVI NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

Joc Triglav | 'OKO SOKOLOVO ' – UTRINKI Z IGF

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    IMENOVANJE NOVEGA DIREKTORJA GEODETSKE UPRAVE RS

    TRANSFORMACIJA PODATKOV EVIDENC GEODETSKE UPRAVE V NOVI KOORDINATNI SISTEM

    PREGLEDOVALNIK ARHIVSKIH ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH NAČRTOV

    POROČILO O SLOVENSKEM NEPREMIČNINSKEM TRGU ZA PRVO POLLETJE 2018

    2. KONFERENCA PROGRAMA PROJEKTOV EPROSTOR


NOVICE UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

    DELAVNICA ESA Φ-LAB – PREBOJNE TEHNOLOGIJE PRI OPAZOVANJU ZEMLJE

    KATASTRSKA DELAVNICA NA UL FGG

 

NOVICE IZ GEODETSKIH DRUŠTEV | NEWS FROM PROFESSIONAL SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

    SVETOVNI DAN GEODETOV JE 21. MAREC

    MARJAN JENKO DOBITNIK PLAKETE ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO

    SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE OB 8. EVROPSKEM DNEVU GEODETOV IN GEOINFORMATIKOV

    STROKOVNI SIMPOZIJ V OKVIRU 47. GEODETSKEGA DNEVA V NOVEM MESTU


NOVICE GEODETSKIH DRUŠTEV

    IZLET STAREJŠIH ČLANOV LGD NA PIVŠKO

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF

DIPLOMA IN MAGISTERIJ NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG (od 1. 11. 2018 do 31. 2. 2019)

SEZNAM RECENZENTOV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, OBRAVNAVANIH V UREDNIŠTVU GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 2018 | LIST OF PEER REVIEWERS OF ACADEMIC AND PROFESSIONAL ARTICLES ASSESSED BY THE GEODETSKI VESTNIK EDITORIAL BOARD IN 2018

POKROVITELJI | SPONSORS

47. GEODETSKI DAN IN 8. EVROPSKI DAN GEODETOV - ZAHVALA

47. GEODETSKI DAN IN 8. EVROPSKI DAN GEODETOV - SOORGANIZATORJI, POKROVITELJ, SPONZORJI