Geodetski vestnik, 62 (2018), 4

nasl 62 4            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | TRIGLAV | TRIGLAV

Blaž Mozetič | RASTOČA GEODEZIJA | GROWING SURVEYING

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

IZZIVI IN DEJAVNOSTI V ZVEZI Z DRŽAVNIM HORIZONTALNIM KOORDINATNIM SISTEMOM SLOVENIJE

CHALLENGES AND ACTIVITIES ON THE NATIONAL HORIZONTAL COORDINATE SYSTEM OF SLOVENIA

Klemen Medved, Sandi Berk, Oskar Sterle, Bojan Stopar

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.567-586 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV POLOŽAJEV CERKVENIH ZVONIKOV V KOORDINATNEM SISTEMU D96/TM

POSITION DETERMINATION OF CHURCH BELFRIES IN THE D96/TM COORDINATE SYSTEM

Aleš Marjetič, Polona Pavlovčič Prešeren

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.587-603 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA USPEŠNOSTI METODE PPP OB UPORABI STORITVE IGS V REALNEM ČASU

PERFORMANCE ANALYSIS OF PPP POSITIONING METHOD BY USING IGS REAL-TIME SERVICE

Tatjana Kuzmić, Vladimir Bulatović

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.604-618 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV UMETNE OSVETLITVE INVARSKIH NIVELMANSKIH LAT NA IZMERO Z DIGITALNIMI NIVELIRJI

THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL ILLUMINATION OF INVAR LEVELLING RODS ON THE MEASUREMENTS WITH DIGITAL LEVELS

Štefan Rákay, Slavomír Labant, Karol Bartoš, Katarína Pukanská

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.619-629 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

SISTEM UPRAVLJANJA KMETIJSKIH PARCEL NA POLJSKEM TER ŠTUDIJA PRIMERA DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

LAND PARCEL MANAGEMENT SYSTEM IN POLAND AND A CASE STUDY OF EU MEMBER STATES

Agnieszka Trystuła, Jadwiga Konieczna

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.630-640 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 PRISTOP GIS ZA IZDELAVO IN PREDSTAVITEV NAČRTA UREDITVE INFRASTRUKTURE KOMASACIJSKEGA OBMOČJA NA ČEŠKEM

GIS APPROACH TO PUBLISHING COMMON FACILITIES PLANS OF LAND CONSOLIDATION IN THE CZECH REPUBLIC

Arnošt Müller

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.641-656 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Klemen Ritlop, Niko Fabiani, Katja Oven, Mihaela Triglav Čekada | IZBOLJŠANJE DELOVANJA OMREŽJA SIGNAL OD LETA 2007

Sandi Berk, Danijel Boldin, Bojan Šavrič | NEDAVNE POSODOBITVE ZBIRKE GEODETSKIH PARAMETROV EPSG IN PREGLED PODATKOV, POMEMBNIH ZA SLOVENIJO

Marijana Vugrin, Tomaž Petek | PODATKI EVIDENC GEODETSKE UPRAVE Z NOVIMI KOORDINATAMI

Joc Triglav | AVTOMATIZACIJA REGISTRACIJE STAVB »NA KVADRAT« …

Mihaela Triglav Čekada | KONEC MALE LEDENE DOBE V OČEH TRIGLAVSKIH PRVOPRISTOPNIKOV IN GEODEZIJE

Joc Triglav | DREVESA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE STOJIJO …

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Alma Zavodnik Lamovšek | PROSTORSKI NAČRTOVALCI 21. STOLETJA: 60 LET KPP IN 45 LET IPŠPUP

Erna Flogie Dolinar | EN PROSTOR ZA VSE – EPROSTOR

Tomaž Petek | SVETOVNI KONGRES ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV O UČINKOVITEM UPRAVLJANJU PROSTORSKIH INFORMACIJI (UNWGIC)

Krištof Oštir | NOVA DOKTORICA ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 8. 2018 DO 31. 10. 2018

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ACTIVITIES OF THE PROFESSIONAL SOCIETY (In Slovenian only)

Anton Prosen | MARJAN JENKO – DEVETDESETLETNIK

Milan Naprudnik | SPOMINI NA MARJANA JENKA OB NJEGOVI DEVETDESETLETNICI

Ida Brumec, Miran Brumec | DRUGO DRŽAVNO SREČANJE GEODETSKIH PAROV

Tine Hren | NOVO VODSTVO DŠGS

IN MEMORIAM – DUŠAN MRAVLJE

IN MEMORIAM – MARJAN SMREKAR

DR. BORISU KUHARJU – ETNOLOGU - V SPOMIN

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019

47. GEODETSKI DAN

 

POKROVITELJI | SPONSORS

Riko, Hidroinženiring, Geoservis

Igea

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG

 

Voščilo Zveze geodetov Slovenije