Geodetski vestnik, 61 (2017), 4

nasl 61 4            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Milan Brglez | UVODNIK PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Blaž Mozetič | POLOVIČNA REŠITEV NI REŠITEV

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

OCENA VERTIKALNE STABILNOSTI MAREOGRAFSKE POSTAJE KOPER

ASSESSMENT OF THE VERTICAL STABILIT Y OF THE KOPER TIDE GAUGE STATION

Oskar Sterle, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren, Tilen Urbančič, Božo Koler

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.04.527-540 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UPORABA NENADZOROVANE KLASIFIKACIJE ZA DOLOČANJE TIPOLOGIJE PRETEŽNE RABE PROSTORA

USE OF UNSUPERVISED CLASSIFICATION FOR THE DETERMINATION OF PREVAILING LAND USE TOPOLOGY

Miha Konjar, Alma Zavodnik Lamovšek, Dejan Grigillo

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.04.541-581 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA IN KARTOGRAFSKI PRIKAZ DEJAVNIKOV VPLIVA NA DAVČNI IZPLEN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

ANALYSIS AND CARTOGRAPHIC PRESENTATION OF FACTORS IMPACTING TAX YIELD FROM THE CHARGE FOR THE USE OF BUILDING GROUND

Simon Starček, Dušan Petrovič, Andreja Cirman

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.04.582-613 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

STAGNACIJA URBANIH OBMOČIJ V 'STAGNIRANI ' SRBIJI – PRISTOP H GLOBALNEMU POJAVU V LOKALNEM KONTEKSTU

URBAN SHINKAGE IN A 'SHRINKING' SERBIA – THE APPROACH TO A GLOBAL PHENOMENON IN A LOCAL CONTEXT

Aleksandra Djukić, Branislav Antonić, Tijana M. Vujičić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.614-629 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

NOVA IZRAVNAVA HRVAŠKE GRAVIMETRIČNE MREŽE 1. REDA

NEW ADJUSTMENT OF THE CROATIAN FIRST ORDER GRAVITY NETWORK

Marija Repanić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.630-648 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | GRUNDSTEUER PATENT, 23. 12. 1817

Anka Lisec, Miran Ferlan | ZAKON O ZEMLJIŠKEM DAVKU, 23. DECEMBER 1817

Sandi Berk | 3TRA – BREZPLAČNI PROGRAM ZA TRANSFORMACIJO PROSTORSKIH PODATKOV V NOVI REFERENČNI KOORDINATNI SISTEM SLOVENIJE

Joc Triglav | KARTOGRAFIJA ZA OPTIMIZEM

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Erna Flogie Dolinar | PREDSTAVITEV PROGRAMA PROJEKTOV EPROSTOR IN TRETJI SLOVENSKI DAN INSPIRE

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 8. 2017 DO 31. 10. 2017

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Jožica Marinko | GEODETSKI INSTRUMENTI IN OPREMA NA SLOVENSKEM OB 200-LETNICI KATASTRA V DRŽAVNEM ZBORU RS

Anka Lisec | OB 200-LETNICI KATASTRA SLAVNOSTNO TUDI NA DUNAJU

Rafael Bohak | SREČANJE CELJSKEGA IN ZAGREBŠKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

Melita Rataj | DOLENJSKI GEODETI V ROMUNIJI

Janez Dotti | PLANINSKI IZLET ČLANOV LGD NA OTOK LASTOVO

Lija Šušteršič | IZLET STAREJŠIH ČLANOV LGD PO DOLENJSKEM IN POSAVJU

Patricija Barbo, Maruša Cestnik, Anže Gracar, Klemen Lovenjak | RGSM – REGIONAL GEODETIC STUDENT MEETING

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Nejc Dougan | TEMATSKI VEČERI GEODEV MEETUP

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR–MAREC 2018

 

VABILO NA 46. GEODETSKI DAN TER 7. EVROPSKI DAN GEODETOV IN GEOINFORMATIKOV


Janez Slak, Boštjan Pucelj | MILLER INNSBRUCK / 1920* /


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Kolektor, Riko, Cestno podjetje Kranj

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG