Geodetski vestnik, 61 (2017), 3

nasl 61 3            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Anka Lisec | AMPAK …

Blaž Mozetič | SPOŠTOVANJE

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

VREDNOTENJE POSTOPKOV ZA OCENJEVANJE TOČNOSTI GEOREFERENCIRANJA GEODETSKIH NAČRTOV

VALIDATION OF GEOREFERENCING ACCURACY ESTIMATION TECHNIQUES FOR GEODETIC PLANS

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.373-386 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ALTERNATIVNA METODA TESTIRANJA PREMIKOV V GEODETSKI MREŽI

AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING DISPLACEMENTS IN A GEODETIC NETWORK

Simona Savšek

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.387-411 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UPORABA PODATKOVNE BAZE NOSQL NA PODROČJU 3D-KATASTRA

USING NOSQL DATABASES IN THE 3D CADASTRE DOMAIN

Nenad Višnjevac, Rajica Mihajlović, Mladen Šoškić, Željko Cvijetinović, Branislav Bajat

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.412-426 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV REGIONALNEGA MODELA IONOSFERE TER PRIMERJAVA Z GLOBALNIM MODELOM

DETERMINING REGIONAL IONOSPHERIC MODEL AND COMPARING WITH GLOBAL MODELS

Fuat Basciftci, Cevat Inal, Omer Yildirim, Sercan Bulbul

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.427-440 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

SODOBNI SISTEM KLASIFIKACIJE TRGA NEPREMIČNIN

MODERN CLASSIFICATION SYSTEM OF REAL ESTATE MARKETS

Małgorzata Renigier-Biłozor

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.441-460 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | ANALITRA.SI – A NE NA LITRE …

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Tomaž Petek | NOVICE S PODROČJA DELA GEODETSKE UPRAVE RS

Matej Kovačič | ZBOR MATIČNE SEKCIJE GEODETOV PRI INŽENIRSKI ZBORNICI SLOVENIJE

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 5. 2017 DO 31. 7. 2017

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Jožica Marinko | VOLILNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2017

Miloš Šušteršič | 23. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU

Stane Drenšek | IZLET STAREJŠIH ČLANOV LGD NA KOROŠKO

Miloš Šušteršič | 14. TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI V BEVKAH

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU OKTOBER-DECEMBER 2017

Blaž Mozetič | MEJNA ZNAMENJA – UNESCOV-A KULTURNA DEDIŠČINA? 


Janez Slak, Boštjan Pucelj | F. WEILAND, LIEBENWERDA , ZEICHEN- UND MESSGERÄTEFABRIK / 1900* /


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Kolektor, Riko, Cestno podjetje Kranj

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG