Geodetski vestnik, 60 (2016), 4

nasl 60 4            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Anka Lisec | SMART – PAMETNO

Blaž Mozetič | PRED 200 LETI ALI PO 200 LETIH?

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

PORAZDELJENO UPODABLJANJE VOKSELIZIRANIH PODATKOV LIDAR

DISTRIBUTED RENDERING OF VOXELIZED LIDAR DATA

Miha Lunar, Ciril Bohak, Matija Marolt

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.615-626 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

RAZVOJNI MODEL MNOŽIČNE OCENE VREDNOSTI TRŽNIH NAJEMNIN ZA PISARNE

PRELIMINARY MODEL OF RENT MASS APPRAISAL FOR OFFICES

Melita Ulbl, Rok Štembal, Martin Smodiš

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.627-643 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV DAVČNE NEPREMIČNINSKE POLITIKE IN PRIHODKOV OBČIN NA NOTRANJE SELITVE : ŠTUDIJA PRIMERA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANO

IMPACT OF THE REAL ESTATE TAXATION AND MUNICIPAL REVENUE ON DYNAMICS OF INTERNAL MIGRATION : CASE STUDY FOR CITY MUNICIPAL OF LJUBLJANA

Petra Janež, Marija Bogataj, Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.644-684 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VREDNOTENJE ZEMLJIŠČ V PRIMERU STVARNE SLUŽNOSTI: ŠTUDIJA PRIMERA V SLOVENIJI

LAND VALUATION IN CASE OF EASEMENT: THE CASE STUDY IN SLOVENIA

Iris Stopar, Maruška Šubic Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.685-716 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

EKONOMSKO VREDNOTENJE IZPLAČIL NADOMESTIL ZA KMETIJSTVO NA OBMOČJU SUHEGA ZADRŽEVALNIKA POPLAVNIH VODA

ECONOMIC EVALUATION OF THE COMPENSATION PAYMENTS FOR AGRICULTURE IN THE AREA OF A FLOOD WATER DRY DETENTION RESERVOIR

Matjaž Glavan, Andrej Udovč, Marina Pintar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.717-733 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VARIACIJE VREDNOSTI TEC NA OBMOČJU SRBIJE V OBDOBJU POVEČANE SONČEVE AKTIVNOSTI V LETIH 2013 IN 2014

VARIATIONS OF TOTAL ELECTRON CONTENT OVER SERBIA DURING THE INCREASED SOLAR ACTIVITY PERIOD IN 2013 AND 2014

Dragan Blagojević, Miljana Todorović Drakul, Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Jovan Popović, Danilo Joksimović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.734-744 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | VEČJEZIČNI GEODETSKI SLOVAR ZA DIGITALNO DOBO

Klemen Medved | GNSS-KAMPANJA "EUREF SLOVENIJA 2016"

Danijel Boldin, Tomaž Petek | EVROPSKI LOKACIJSKI OKVIR

Joc Triglav | GEOPODATKI : JAVNI VPOGLED V VIŠJI PRESTAVI

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Irena Ažman | DRUGI SLOVENSKI DAN INSPIRE

Elizabeta Adamlje | NOVI DOKTORJI ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG 

Elizabeta Adamlje | MAGISTER ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG  

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 8. 2016 DO 31. 10. 2016

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Dušan Petrovič | 13. KONFERENCA O LOKACIJSKIH STORITVAH KOMISIJE ZA LBS PRI MEDNARODNEM KARTOGRAFSKEM ZDRUŽENJU ICA, DUNAJ, AVSTRIJA, 14. – 16. 11. 2016

Alen Šraj | NOVO VODSTVO DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEODEZIJE

IN MEMORIAM | Mag. Pavel Zupančič

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2017

 

Janez Slak, Boštjan Pucelj | E. KRAFT & SOHN, 1861, TEODOLIT


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG

 

VOŠČILO