Geodetski vestnik, 60 (2016), 3

nasl 60 3            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Anka Lisec | NOVOSTI SPET TRKAJO NA VRATA …

Blaž Mozetič | IGER IN KRUHA

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

NACIONALNA POROČANJA O GOZDOVIH V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH IN SLOVENIJI

NATIONAL FOREST REPORTING IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES, INCLUDING SLOVENIA

Marko Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.377-391 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PODATKI DALJINSKEGA ZAZNAVANJA KOT MOGOČ VIR ZA VZPOSTAVITEV 3D-KATASTRA V SLOVENIJI

REMOTE SENSING DATA AS A POTENTIAL SOURCE FOR ESTABLISHMENT OF THE 3D CADASTRE IN SLOVENIA

Petra Drobež, Dejan Grigillo, Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.392-422 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

GIBANJE GOSPODARSKEGA PROFILA NA LOKALNI RAVNI: ŠTUDIJA PRIMERA SLOVENIJE 2000–2013

DYNAMIC OF THE ECONOMIC PROFIL AT LOCAL LEVEL: THE CASE STUDY OF SLOVENIA IN 2000–2013

Alma Zavodnik Lamovšek, Katarina Vidmar, Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.423-454 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

RAZLIČNI PRISTOPI ZA IZRAČUN TIRNIC GLONASS-SATELITOV IZ ODDANIH EFEMERID

DIFFERENT APPROACHES IN GLONASS ORBIT COMPUTATION FROM BROADCAST EPHEMERIS

Kamil Maciuk

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.455-466 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OCENA KOMPONENT VARIANCE NEMODELIRANIH POGREŠKOV V NATANČNEM POZICIONIRANJU GPS

VARIANCE COMPONENTS ESTIMATION OF RESIDUAL ERRORS IN GPS PRECISE POSITIONING

Darko Anđić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.467-482 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA VPLIVA UPORABE POPRAVKOV UR SATELITOV PRI UPORABI METODE PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

HIGH RATE 30 SECONDS VS CLOCK INTERPOLATION IN PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

Sorin Nistor, Aurelian Stelian Buda

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.483-494 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PREUČEVANJE POPOLNOSTI PODATKOV NA PODLAGI PRIMERJALNE ANALIZE MED PODATKI VGI IN URADNIMI PODATKOVNIMI NIZI O STAVBAH

NOVEL TOOL FOR EXAMINATION OF DATA COMPLETENESS BASED ON A COMPARATIVE STUDY OF VGI DATA AND OFFICIAL BUILDING DATASETS

Joanna Nowak Da Costa

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.495-508 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Anka Lisec | ŠESTDESETI LETNIK GEODETSKEGA VESTNIKA

Anka Lisec, Marjan Čeh, Miran Ferlan, Bojan Stopar, Mojca Kosmatin Fras, Alenka Mlinar | ORGANIZACIJA JAVNE GEODETSKE SLUŽBE V NEKATERIH IZBRANIH TUJIH DRŽAVAH

Boštjan Pucelj | GEODET KOT USTVARJALEC (AVTORSKEGA DELA)

Dušan Petrovič | FRANC ANTON PLEMENITI STEINBERG – ZEMLJEMEREC IN ŠE MARSIKAJ

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Tomaž Petek | ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV JE SPREJELA RESOLUCIJO (E/2016/L.28) Z NASLOVOM KREPITEV INSTITUCIONALNE UREDITVE GLEDE UPRAVLJANJA Z GEOPROSTORSKIMI INFORMACIJAMI

Erna Flogie Dolinar | KOHEZIJSKA SREDSTVA ZA PROGRAMA PROJEKTOV ePROSTOR

Peter Prešeren | UREDBA O SISTEMU BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV  

Elizabeta Adamlje | DOKTORJA ZNANOSTI NA UL FGG, ODDELKU ZA GEODEZIJO

Elizabeta Adamlje | MAGISTRA ZNANOSTI NA UL FGG – PODROČJE GEODEZIJE

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 5. 2016 DO 31. 7. 2016

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Erna Flogie Dolinar | OBISK PODPREDSEDNIKA MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV FIG PROF. DR. RUDOLFA STAIGERJA

Jožica Marinko | SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 60. LETNIKU GEODETSKEGA VESTNIKA

Jernej Tekavec, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo, Urša Kanjir, Anka Lisec | POROČILO S KONGRESA ISPRS V PRAGI

Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan, Jernej Tekavec | SIMPOZIJ EVROPSKE AKADEMIJE ZA RABO IN RAZVOJ ZEMLJIŠČ EALD 2016 V LJUBLJANI

Andreja Jurajevčič | DOLENJSKI GEODETI NA DEŽELI – V SRBIJI

Maja Jezernik, Ajda Kafol Stojanović, Ana Potočnik | URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DELAVNICA KOPRIVNIK 2015/16

Irena Rojko | GEODETSKO PRIPRAVNIŠTVO V ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV  

IN MEMORIAM | Dušanu Mrzlekarju v slovo

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU OKTOBER-DECEMBER 2016

 

Janez Slak, Boštjan Pucelj | WILD T0


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG