Geodetski vestnik, 60 (2016), 2

nasl 60 2            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Anka Lisec | TLAKOVANJE POTI ...

Blaž Mozetič | BREZGLAVI ZRAKOPOLOVI

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

VPLIV SONCA NA PRENOS MERILNIH PODATKOV V REALNEM ČASU PO OMREŽJU MOBILNE TELEFONIJE

IMPACT OF THE SUN ON THE TRANSMISSION OF MEASURING DATA IN REAL TIME BY A MOBILE TELEPHONE NETWORK

Rudi Čop

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.197-211 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV PRIMERNEGA GEODETSKEGA DATUMA Z UPORABO ROBUSTNIH STATISTIČNIH METOD

DEFINITION OF APPROPRIATE GEODETIC DATUM USING ROBUST STATISTICAL METHODS

Aleš Marjetič, Klemen Kregar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.212-226 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRIMERJAVA METOD ZA GEOMORFOMETRIČNE ANALIZE HRAPAVOSTI POVRŠJA NA PRIMERU VIPAVSKE DOLINE

COMPARISON OF METHODS FOR GEOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF SURFACE ROUGHNESS IN THE VIPAVA VALLEY

Tomislav Popit, Blaž Supej, Žiga Kokalj, Timotej Verbovšek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.227-240 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

MODELIRANJE 3D-PLOSKEV Z NEVRONSKIMI MREŽAMI Z RADIALNIMI BAZNIMI AKTIVACIJSKIMI FUNKCIJAMI

THE EMPLOYMENT OF A RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK FOR 3D SURFACE MODELLING

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Oskar Sterle

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.241-255 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VZPOSTAVITEV SODOBNEGA KATASTRA: PRAVNI VIDIK OPISOVANJA NEPREMIČNINE V TREH RAZSEŽNOSTIH

BUILDING A MODERN CADASTRE: LEGAL ISSUES IN DESCRIBING REAL PROPERTY IN 3D

Jesper M. Paasch, Jenny Paulsson, Gerhard Navratil, Nikola Vučić, Dimitrios Kitsakis, Marcin Karabin, Mohamed El-Mekawy

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.256-268 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA KAKOVOSTI PODATKOV CESTNE INFRASTRUKTURE KOT DELA CENTRALNE GEOPROSTORSKE PODATKOVNE ZBIRKE

CENTRAL GEOSPATIAL DATABASE ANALYSIS OF THE QUALITY OF ROAD INFRASTRUCTURE DATA

Siniša Drobnjak, Dragoljub Sekulović, Mladen Amović, Ljubomir Gigović, Miodrag Regodić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.269-284 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Mihaela Triglav Čekada, Stane Tršan, Borut Pegan Žvokelj, Niko Lukač, Marko Bizjak, Matej Brumen, Borut Žalik | STEZA – STEREOZAJEM IZ AEROFOTOGRAFIJ IN PODATKOV LIDAR

Joc Triglav | POVEZAVE MED PARCELAMI TER DETAJLNIMI LISTI IZVORNIH NAČRTOV IN TERENSKIH SKIC

Blaž Mozetič, Polona Filipič | UPORABA GIS-ORODIJ ZA SPREMLJANJE REALIZACIJE CILJEV KOHEZIJSKE POLITIKE NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD

Irena Ažman | POROČILO O IZVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Tomaž Petek | NOVICE Z DELOVNEGA PODROČJA GEODETSKE UPRAVE RS

Damjan Kvas, Damjan Doler, Martina Vošnjak | 33. STROKOVNO SREČANJE GEODETSKIH UPRAV DRŽAV NASLEDNIC AVSTRO-OGRSKEGA KATASTRA   

Mojca Kosmatin Fras | MAGISTRICA ZNANOSTI NA UL FGG – PODROČJE GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE   

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG, OD 1. 2. 2016 DO 30. 4. 2016

Mihaela Triglav Čekada | ZELENI PLAZ – VČERAJ, DANES, JUTRI: 70 LET REDNIH MERITEV TRIGLAVSKEGA LEDENIKA

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Jožica Marinko | SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2016

Dušan Petrovič | 10. DELAVNICA KOMISIJE ZA GORSKO KARTOGRAFIJO PRI MEDNARODNEM KARTOGRAFSKEM ZDRUŽENJU ICA, BERCHTESGADEN, NEMČIJA, 26.–30. 5. 2016

Vesna Mikek | PRLEKIJA IN PREKMURJE – SPOMINOM NAPROTI

Janez Dular | KULTURNI DAN IN ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

Simona Savšek | STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV UL FGG (GIG MA) V ZAGREB IN BEOGRAD   

Ajda Kafol Stojanović, Ana Potočnik | STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE GEODEZIJE IN PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA V GRADEC

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JULIJ–SEPTEMBER 2016

SLAVNOSTNI DOGODEK OB 60. LETNIKU GEODETSKEGA VESTNIKA

 

Janez Slak, Boštjan Pucelj | TEODOLIT P. I. GROMOV, MOSKVA


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG