Geodetski vestnik

znak zgs barvni t2

ISSN 0351-0271  

e-ISSN 1581-1328

IF JCR (2019): 0,469
IF SNIP (2019): 0,476

 

Geodetski vestnik je glasilo Zveze geodetov Slovenije (ZGS) in je odprtodostopna revija, ki izhaja štirikrat letno v tiskani in spletni različici. Glavni namen revije je zbirati in strokovni javnosti ponuditi znanstvene in strokovne članke, kjer so predstavljena najnovejša dognanja na področjih geodezije, geoinformatike, prostorskega planiranja ter sorodnih področjih.

 

Geodetski vestnik is the publication of the Association of Surveyors of Slovenia (Zveza geodetov Slovenije) and it is an open access journal, issued quarterly in print and online versions. The journal is designed to serve as a reference source and an archive of advancements in the disciplines that make use of the geodetic, geospatial and spatial planning fields.