Geodetski vestnik, 60 (2016), 4

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

PORAZDELJENO UPODABLJANJE VOKSELIZIRANIH PODATKOV LIDAR

DISTRIBUTED RENDERING OF VOXELIZED LIDAR DATA

Miha Lunar, Ciril Bohak, Matija Marolt

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.615-626 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

RAZVOJNI MODEL MNOŽIČNE OCENE VREDNOSTI TRŽNIH NAJEMNIN ZA PISARNE

PRELIMINARY MODEL OF RENT MASS APPRAISAL FOR OFFICES

Melita Ulbl, Rok Štembal, Martin Smodiš

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.627-643 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV DAVČNE NEPREMIČNINSKE POLITIKE IN PRIHODKOV OBČIN NA NOTRANJE SELITVE : ŠTUDIJA PRIMERA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANO

IMPACT OF THE REAL ESTATE TAXATION AND MUNICIPAL REVENUE ON DYNAMICS OF INTERNAL MIGRATION : CASE STUDY FOR CITY MUNICIPAL OF LJUBLJANA

Petra Janež, Marija Bogataj, Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.644-684 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VREDNOTENJE ZEMLJIŠČ V PRIMERU STVARNE SLUŽNOSTI: ŠTUDIJA PRIMERA V SLOVENIJI

LAND VALUATION IN CASE OF EASEMENT: THE CASE STUDY IN SLOVENIA

Iris Stopar, Maruška Šubic Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.685-716 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

EKONOMSKO VREDNOTENJE IZPLAČIL NADOMESTIL ZA KMETIJSTVO NA OBMOČJU SUHEGA ZADRŽEVALNIKA POPLAVNIH VODA

ECONOMIC EVALUATION OF THE COMPENSATION PAYMENTS FOR AGRICULTURE IN THE AREA OF A FLOOD WATER DRY DETENTION RESERVOIR

Matjaž Glavan, Andrej Udovč, Marina Pintar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.717-733 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VARIACIJE VREDNOSTI TEC NA OBMOČJU SRBIJE V OBDOBJU POVEČANE SONČEVE AKTIVNOSTI V LETIH 2013 IN 2014

VARIATIONS OF TOTAL ELECTRON CONTENT OVER SERBIA DURING THE INCREASED SOLAR ACTIVITY PERIOD IN 2013 AND 2014

Dragan Blagojević, Miljana Todorović Drakul, Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Jovan Popović, Danilo Joksimović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.734-744 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue