Geodetski vestnik, 60 (2016), 3

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

NACIONALNA POROČANJA O GOZDOVIH V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH IN SLOVENIJI

NATIONAL FOREST REPORTING IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES, INCLUDING SLOVENIA

Marko Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.377-391 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PODATKI DALJINSKEGA ZAZNAVANJA KOT MOGOČ VIR ZA VZPOSTAVITEV 3D-KATASTRA V SLOVENIJI

REMOTE SENSING DATA AS A POTENTIAL SOURCE FOR ESTABLISHMENT OF THE 3D CADASTRE IN SLOVENIA

Petra Drobež, Dejan Grigillo, Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.392-422 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

GIBANJE GOSPODARSKEGA PROFILA NA LOKALNI RAVNI: ŠTUDIJA PRIMERA SLOVENIJE 2000–2013

DYNAMIC OF THE ECONOMIC PROFIL AT LOCAL LEVEL: THE CASE STUDY OF SLOVENIA IN 2000–2013

Alma Zavodnik Lamovšek, Katarina Vidmar, Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.423-454 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

RAZLIČNI PRISTOPI ZA IZRAČUN TIRNIC GLONASS-SATELITOV IZ ODDANIH EFEMERID

DIFFERENT APPROACHES IN GLONASS ORBIT COMPUTATION FROM BROADCAST EPHEMERIS

Kamil Maciuk

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.455-466 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OCENA KOMPONENT VARIANCE NEMODELIRANIH POGREŠKOV V NATANČNEM POZICIONIRANJU GPS

VARIANCE COMPONENTS ESTIMATION OF RESIDUAL ERRORS IN GPS PRECISE POSITIONING

Darko Anđić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.467-482 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA VPLIVA UPORABE POPRAVKOV UR SATELITOV PRI UPORABI METODE PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

HIGH RATE 30 SECONDS VS CLOCK INTERPOLATION IN PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

Sorin Nistor, Aurelian Stelian Buda

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.483-494 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PREUČEVANJE POPOLNOSTI PODATKOV NA PODLAGI PRIMERJALNE ANALIZE MED PODATKI VGI IN URADNIMI PODATKOVNIMI NIZI O STAVBAH

NOVEL TOOL FOR EXAMINATION OF DATA COMPLETENESS BASED ON A COMPARATIVE STUDY OF VGI DATA AND OFFICIAL BUILDING DATASETS

Joanna Nowak Da Costa

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.495-508 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

Celotna številka | Full issue