Izvleček

V članku je opisan osnovni logični podatkovni model centralne baze podatkov (CGB). Model je uporabljen pri podatkovni strukturi listov digitalne topografske karte največjega merila – 1 : 25.000, ki so bili izdelani v Vojaškem geografskem inštitutu v Beogradu v Srbiji. Analiza kakovosti cestne infrastrukture v CGB je bila izdelana po standardu ISO 19157, kar je vodilo do nivojskega razvrščanja elementov in podelementov kakovosti, ki so bili analizirani ločeno. Standard ISO 19157 določa postopek ocenjevanja kakovosti, ki prikazuje rezultate analize za
vsak element.

Ključne besede: baza prostorskih podatkov, digitalna topografska karta, cestna infrastruktura, kakovost podatkov