IZBIRA LOKACIJE ZA POSTAVITEV GEOMAGNETNEGA OBSERVATORIJA V SLOVENIJI
SITE SELECTION FOR A PERMANENT GEOMAGNETIC OBSERVATION STATION IN SLOVENIA

Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.469-480

 

Izvleček:

Raziskave na področju geomagnetizma lahko označimo kot prve raziskave na področju geofizike. Opazovanje geomagnetnega polja je bistvenega pomena za razumevanje temeljnih postopkov v središču Zemlje, njeni skorji in bližnji okolici planeta Zemlja. V prispevku je predstavljena metodologija izbire lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija na ozemlju Republike Slovenije. Izbira temelji na večstopenjskem in večkriterijskem modelu odločitve. Prvi del je zasnovan v okolju GIS kot postopek analize in vrednotenja prostora ter opredelitve lokacije glede na predhodno postavljena merila. Nadaljnja analiza temelji na metodi utežne vsote, saj moramo upoštevati različne skupine parametrov, ki v končni oceni primernosti lokacije nimajo enakega pomena. Pri zasnovi modela je bil poseben poudarek na izločitvi območij, kjer je mogoče pričakovati višje ravni elektromagnetnega šuma. Na potencialno primernih območjih so bili opravljeni terenski ogledi in preliminarne meritve homogenosti gradienta totalne intenzitete magnetnega polja ter absolutne, bazne in trikomponentne meritve geomagnetnega polja.

Ključne besede: geofizika, geomagnetizem, geografski informacijski sistemi (GIS), večkriterijsko odločanje, observatorij, izbira lokacije, kras

 

Abstract:

The study of geomagnetic fields is one of the earliest studies in the field of geosciences. At present, measurement of the geomagnetic field is concerned with answering the fundamental questions about the Earth’s deep interior, mantel conductivity, structure and the thermo-mechanical properties of its crust, its lithosphere and the near-Earth environment. This paper presents a method that addresses the problem of site selection for a new geomagnetic field observatory in the Republic of Slovenia. The method relies on a multi-stage multi-criteria decision model. The Geographic Information System (GIS) was used as a platform enabling the management of the criteria
data, spatial analysis, cartographic modelling and production of map layers. Feasible areas were produced using a Boolean overlay, followed by the application of the multi-criteria evaluation (MCE) method on feasible areas to select the best one. Furthermore, preliminary measurements of geomagnetic fields were observed, including the measurement of the total-intensity gradient of the magnetic field vector, the measurement of the geomagnetic field at a base-point, as well as the absolute and the three component measurements of the geomagnetic field.

Keywords: geophysics, geomagnetism, geographic information systems (GIS), multi-criteria evaluation (MCE), observatory, site selection, karstic region

 

Literatura / References:

Bakhmutov, V. G., Sedova, F. I., Mozgovaya, T. A. (2007). Geomagnetic Disturbances and Earthquakes in the Vrancea Zone, Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 43( 11), 931–937.
http://dx.doi.org/10.1134/S1069351307110031

Bianchi, C., Meloni, A. (2007). Natural and man-made terrestrial electromagnetic noise: An outlook, Annales of Geophisics, 50(3), 435–444.
http://dx.doi.org/10.4401/ag-4425

CCIR/ITU (1990). Man-made radio noise, Rep. 258-5, Int. Radio Consultative Comm., Int. Telecommun. Union, Ženeva, Švica.

Egbert, G. D., Eisel, M., Boyd, O. S., Morrison, H. F. (2000). DC trains and Pc3s: Source effects in mid-latitude geomagnetic transfer functions, Geophys. Res. Lett., 27, 25–28.
http://dx.doi.org/10.1029/1999GL008369

Fefer, D., Beguš, S., Čop, R., Radovan, D., Štern, A., Bilc, A. (2010). Določitev magnetne deklinacije za območje Slovenije in primerjava z globalnimi modeli zemeljskega magnetnega polja, končno poročilo (projekt ARRS CRP MIR - M4-0225). Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko; Fakulteta za pomorstvo in promet; Geodetski inštitut Slovenije.

Fontes, S. L. (1988). Electromagnetic induction studies in the Italian Alps, Ph.D. thesis, Univ. of Edinburgh, 351 pp.

Harada, M., Hattori, H., Isezaki, N. (2004). Transfer function approach to signal discrimination of ulf geomagnetic data, Elsevier, Phys. Chem. Earth, 2004, 29, 409–417.
http://dx.doi.org/10.1016/j.pce.2004.03.002

Jankowski, J., Sucksdorff, C. (1996). I.A.G.A Guide for magnetic measurements and observatory practice, IAGA.

Madon, I. (2000). Basic geodynamic model in the western Slovenia with emphasis on tectonic structure in Gorica surroudings, RMZ, 47(3-4), 277–317.

Masci, F., Palangio, P., Di Persio, M., C. Di Lorenzo, C. (2007). The development of the ingv tectonomagnetic network in the frame of the MEM project, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 7, 473–478.
http://dx.doi.org/10.5194/nhess-7-473-2007

Padua, B. M., Padilha, L., Vitorello, I. (2001). Disturbances on magnetotelluric data due to DC electrified railway: A case study from southeastern Brazil, Earth Planets Space, 54, 591–596.
http://dx.doi.org/10.1186/BF03353047

Paliska, D., Fabjan, D., Čop, R. (2008). Site selection for permanent geomagnetic observatory in Slovenia. Predstavljeno na International scientific conference on Magnetism-Geomagnetism-Biomagnetism MGB – 2008. Sežana: VSS Sežana. Dostopno v obliki PDF kot MGB08_pres.ppt.

Prattes, G., Schwingenschuh, K., Eichelberger, H. U., Magnes, W., Boudjada, M., Stachel, M., Vellante, M., Wesztergom, V., Nenovski, P. (2008). Multi-point ground-based ULF magnetic field observations in Europe during seismic active periods in 2004 and 2005. Natural Hazards and Earth System Science, 8(3), 501–507.
http://dx.doi.org/10.5194/nhess-8-501-2008

Rulev, B. G. (1991). Annual Periodicity in the Emission of Microearthquakes and the Irregularity of the Earth’s Rotation, Nauka Moscow.

Sobolev, G. A., Zakrzhevskaya, N. A.,. Kharin, E. P. (2001). On the Relation between Seismicity and Magnetic Storms, Izvestiya, Phys. Solid Earth, 37, 917–927.

Tokumoto, T., Tsunomura, S. (1984). Memoirs of the Kakioka Magnetic Observatory (Translated to English from paper in Japanese), 20(2), 33–44.

Tsunomura, S., Tokumoto, T. (2005). Man-made electromagnetic noises causing difficulty in geomagnetic and geoelectric observations in city area, Bomedicine & Pharmacotherapy, 59, dod.1, S15–S19.

Vestine, E. H. (1961). Instruction manual on world magnetic survey, IUGG-lAGA Monograph, 11a.

Villante, U., Vellante, M., Piancatelli, A., Di Cienzo, A., Zhang, T. L., Magnes, W., Wesztergom, V., Meloni, A. (2004). Some aspects of man-made contamination on ulf measurements, Ann. Geophys., 22, 1335–1345.
http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-1335-2004

Yanagihara, K. (1977). Magnetic field disturbance produced by electric railway, Mem. Kakioka Mag. Obs., 38, 17–34.

Zakrzhevskaya, N. A., Sobolev, G. A. (2002). On the Seismicity Effect of Magnetic Storms, Izvestiya, Phys. Solid Earth, 38, 249–261.

Wienert, K. A. (1970). Notes on Geomagnetic Observatory and Survey Practice, Unesco, Bruselj, 217.