IZVEDENIŠKA DEJAVNOST NA PODROČJU NEPREMIČNIN V ŠPANIJI
LAND SURVEYORS AS EXPERT WITNESSES IN REAL ESTATE LITIGATION MATTERS IN SPAIN

Natalia Garrido-Villén, Alberto Antón-Merino, José Luis Berné Valero, Carmen Femenia Ribera

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.066-084

 

Izvleček:

V članku predstavljamo delo izvedencev in najpogostejše primere izdelave izvedeniških poročil, ki jih v skladu s sedanjo špansko zakonodajo zahtevajo sodišča in odvetniki od tehnične discipline, povezane z nepremičninami. Po določbi 348. člena španskega državljanskega zakonika je »lastnina pravica do neomejenega uživanja in upravljanja stvari, razen v primerih, ki jih določa zakon. Poleg tega ima lastnik pravico, da zahteva stvar od imetnika oziroma nosilca.« Posledica tega pravila so številni pravni spori v Španiji. Poročila o ocenjevanju uspešnosti na tem področju so lahko v pomoč izvensodnim strokovnjakom in odvetnikom v zvezi s tehničnimi vprašanji in so včasih celo odločilnega pomena.

Ključne besede: izvedeniška dejavnost, nepremičnine, izvedeniška poročila, geodetske meritve

 

Abstract:

This article describes expert opinion and expert reports commonly requested by courts and lawyers in those technical disciplines related to real estate, within the framework of the current Spanish legislation. As established in Spanish Civil Code Article 348 “property means the right to possess, enjoy and dispose of anything of value with no limitations other than those established by law. In addition, the owner is entitled to claim property ownership as its holder and its possessor”. This regulation has resulted in many litigation proceedings in Spain. Performance appraisal reports can be of aid to non-judicial experts and lawyers in relation to technical issues and can at times be decisive.

Keywords: expert activity, real estate, expert reports, surveying

 

Literatura / References:

Berné Valero, J. L., Femenia Ribera, C. and Benítez Aguado, E. (2008). Catastro en Espana, Valencia (Spain): UPV. Cortés Domínguez, V., Gimeno Sendra, V. and Moreno Catena, V. (1996).Derecho Procesal Civil. Madrid (Spain): COLEX. EDITORIAL CONSTITUCION Y LEYES, S.A.

Domínguez Díaz, G. (2002).La provisión de fondos del perito (art. 342.3 LEC) o la vulneración del derecho a la Tutela Judicial Efectiva.Revista internauta de práctica jurídica, N°. 10. Accessed on November 18, 2011 www.ripj.com. Dirección General del Catastro. Catastro inmobiliario. Accessed June 23, 2010. http://www.catastro.meh.es/esp/usos_utilidades.asp

Font Serra, E. (2000). El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil. Madrid (Spain): La Ley.

Garciandía González, P. M. (1999).La peritación como medio de prueba en el proceso civil espanol.PhD thesis. Universidad de la Rioja, Spain.

González Pillado, E. and Iglesias Canle, Inés (2000). La prueba pericial en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Revista xurídica galega. Accesed February 14, 2011. http://www.rexurga.es/pdf/col166.pdf

Guasp, J. (1990).Estudios Jurídicos.Madrid (Spain): EDITORIAL CIVITAS, S.A. Lorca Navarrete A. M. (2000).Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. El nuevo proceso civil. Madrid (Spain): DYKINSON, S.L. - LIBROS López Ramos, Pau (2010). Tutela judicial efectiva y poder judicial. Jornadas sobre la Prueba Pericial topográfica. Valencia, Spain.

Martínez Calcerrada, L. (1999). La responsabilidad civil profesional de los teleinformáticos, auditores de cuentas, periodistas, arquitectos-peritos, médicos, médicos-peritos y de los peritos judiciales en general. Especial estudio de la responsabilidad civil de médicos, administradores, consejeros de sociedades mercantiles y de los abogados. Madrid (Spain): Editorial Colex, S.A.

Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J.L., Montón Redondo, A and Barona Vilar, S. (2000). El nuevo proceso civil (Ley 1/2000).Valencia (Spain): Tirant lo Blanch.

Ortells Ramos, Manuel (2012). Derecho Procesal Civil. Pamplona (Spain): Editorial Aranzadi, S.A.

Sierra Gil de la Cuesta, I. (2000). La prueba pericial en la nueva ley de Enjuiciamiento civil.- La nueva regulación del dictamen pericial. Asociación de peritos colaboradores con la administración de justicia de la Comunidad Valenciana. Accessed on October 11, 2011.