POPLAVE SEPTEMBRA 2010 – OBDELAVA NEMERSKIH FOTOGRAFIJ S FOTOGRAMETRIČNIM DMR IN LIDARSKIMI PODATKI
THE FLOODS OF SEPTEMBER 2010 – ACQUISITION OF DATA FROM NON-METRIC IMAGES WITH PHOTOGRAMMETRIC DTM AND LIDAR

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.802-813

 

Izvleček:

Leta 2010 so zaradi obilnih padavin med 16. in 19. septembrom Slovenijo zajele velike poplave. Za evidentiranje njihovega obsega so na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU 20. septembra 2010 izvedli terestrično snemanje s Sv. Ane nad Podpečjo, 23. septembra 2010 pa še ročno snemanje iz helikopterja. Posneta so bila poplavljena območja na Ljubljanskem barju, Radenskem polju in Dobrepolju. Terestrično snemanje je bilo izvedeno, ko so bile poplave na Ljubljanskem barju najobsežnejše, snemanje iz helikopterja pa nekaj dni kasneje, ko so že upadale. V članku je predstavljena obdelava posnetkov, ki prikazujejo poplave na Ljubljanskem barju. Snemanje
je potekalo z različnimi nemerskimi fotoaparati, v prispevku pa bo podrobneje obravnavana obdelava posnetkov, narejenih z nemerskim fotoaparatom Cannon PowerShot SX10 IS. Fotoaparat je bil naknadno kalibriran, vendar rezultatov kalibracije ne moremo neposredno uporabiti, saj ne vemo, kako je bil fotoaparat nastavljen med snemanjem. Rob poplavljenega območja je bil izmerjen z interaktivno metodo orientacije posnetka na podlagi DMR. Metoda je enoslikovna in omogoča zajem 3R-podatkov že z enega samega posnetka. V članku primerjamo rezultate interaktivne orientacije, pridobljene na podlagi fotogrametrično izdelanega DMR 5 m x 5 m in lidarskih podatkov. Ovrednotena je uporabnost navedenih podatkov za 3R-zajem obsega poplav z interaktivno metodo orientacije.

Ključne besede: interaktivna orientacija, obdelava nemerskih posnetkov, DMR, poplave 2010, Ljubljansko barje

 

Abstract:

In September 2010, one of the greatest floods in recent decades affected Slovenia, following intense rain between September 16th and 19th. Members of the Anton Melik Geographical Institute of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts made their first terrestrial oblique imaging of the floods on Ljubljansko Barje (the Ljubljana moor) from Sv. Ana hill over Podpeč on the September 20th, 2010. The floods on the Ljubljana moor, Radensko polje and Dobrepolje were later also covered with handheld imaging made from helicopter on September 23rd, 2010. Terrestrial imaging was made in the time of the highest waters and the imaging from helicopter when the floods were retreating. The floods on Ljubljana moor around Podpeč are presented. Images made with the Canon PowerShot SX10 IS non-metric camera were used. The camera was calibrated afterwards, but the calibration data could not be used directly due to not knowing the parameters of zoom in the time of imaging.The flooding boundary was measured from the non-metric images with the interactive orientation of image on the DEM. The results of interactive orientation of non-metric images made with the photogrammetrically derived DEM with a cell size of 5 m × 5 m and LiDAR derived DEM with a cell size of 1 m × 1 m are presented. The evaluation of the method for the 3D data acquisition is also made.

Keywords: interactive orientation, non-metric image processing, DTM, floods in 2010, Ljubljana moor

 

Literatura / References:

Alamouri, A., Gruendig, L., Kolbe, T. H. (2008). A new aproach for relative orientation of non-calibrated historical photos of Baalbek/Libanon. ISPRS kongres, XXXVII/B5. Peking.

Bitelli, G., Grielli, V. A., Marziali, M., Zanutta, A. (2007). Use of historical images for the documentation and the metrical study of cultural heritage by means of digital photogrammetric techniques. XXXVI-5/C53 Proceedings of the 21th CIPA Symposium »AntiCIPAting the future of the cultural past«. Atene.

D'Apuzzo, N., Willneff, J. (2001). Extraction of metric information from video sequences of an unsuccessfully controlled chimneys demolition. Optical 3-D measuring techniques, V, 259–265.
http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004333157

Globevnik, L., Vidmar A. (2010). Poplave na Ljubljanskem barju v septembru 2010. Mišičev vodarski dan 2010. Maribor, 24–29.

Karjalainen, M., Hyyppä, J., Kuittinen, R. (2006). Determination of exterior orientation using linear features from vector maps. The Photogrammetric Record, 21(116), 329–341.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-9730.2006.00399.x

Kirk, R. L., Barrett, J. M., Soderblom, L. A. (2003). Photoclinometry made simple...?. ISPRS WG IV/9: Extraterrestrial Mastring Workshop »Advances in Planetary Mastring 2003«. Houston.

Komac, B., Natek, K., Zorn, M. (2008). Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije, 20. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. (2011). Geografija poplav v Sloveniji septembra 2010. Neodgovorna odgovornost, Naravne nesreče, 2. Ljubljana, 59–80.

Medmrežje 1: http://www.photomodeler.com/products/photomodeler.htm (15. 9. 2012).

Medmrežje 2: http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/novice/Teksti_novic/LIDAR_opis.pdf (15. 9. 2012)

Oštir, K., Kokalj, Ž., Veljanovski, T., Rakovec, J., Žagar, N. (2011). Uporaba satelitskega daljinskega zaznavanja za napovedovanje in opazovanje poplav. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2010, zbornik predavanj. Ljubljana, 87–93.

Triglav Čekada, M. (2004). Izdelava digitalnih modelov reliefa planetov s poudarkom na klinometriji. Geodetski vestnik, 48(3), 340–350.

Triglav Čekada, M., Bric, V., Oven, K. (2012). Prvo vsedržavno lasersko skeniranje Slovenije. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012. Ljubljana, 191–196.

Triglav Čekada, M., Štrumbelj, E., Jakovac, A. (2007). Test uporabnosti interaktivne metode orientacije na primeru posnetkov Triglavskega ledenika. Geodetski vestnik, 51(1), 59–68.

Triglav Čekada, M., Zorn, M. (2012). Uporabnost nemerskih fotografij za preučevanje poplav – primer poplav na Dobrepolju septembra 2010. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012. Ljubljana, 55–62.

Veljanovski, T., Kokalj, Ž. (2012). Objektivno usmerjeno kartiranje poplav in njihova vloga v poselitvi osrednjega dela Ljubljanskega barja. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012. Ljubljana, 63–72.

Veljanovski, T., Pehani, P., Kokalj, Ž., Oštir, K. (2011). Zaznavanje poplav s časovno vrsto radarskih satelitskih posnetkov ENVISAT in RADARSAT-2. Neodgovorna odgovornost, Naravne nesreče, 2. Ljubljana, 81–89.

Willneff, J., Poon, J., Fraser, C. (2005). Monoplotting applied to high-Resolution Satellite Imagery. Journal of Spatial Science 50(2), 1–11.
http://dx.doi.org/10.1080/14498596.2005.9635045

Zorn, M., Komac, B. (2011a). Naravne nesreče v Sloveniji. Idrijski razgledi, 56(1), 16–25.

Zorn, M., Komac, B. (2011b). Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010. Acta geographica Slovenica, 51(1), 7–41.
http://dx.doi.org/10.3986/AGS51101