IZDELAVA ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA NAČRTA
LAND CADASTRE PLAN MAKING

Edvard Mivšek, Franc Ravnihar, Helena Žnidaršič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.691-697

 

Izvleček:

Zemljiškokatastrski prikaz (ZKP) je grafični prikaz vseh parcel in parcelnih številk v Sloveniji. Po opredelitvi je to slika oblike in medsebojne lege parcel. Položajna natančnost ZKP je zelo različna in je na nekaterih območjih celo zelo slaba. Težave s položajno natančnostjo odpravlja zemljiškokatastrski načrt (ZKN), ki je izdelan na podlagi kakovostnih podatkov, pridobljenih v postopkih vzdrževanja zemljiškega katastra. V prispevku so predstavljeni viri podatkov za izdelavo ZKN, metoda izdelave ZKN za posamezne tipe podatkovnih virov, kakovost izdelka, zagotovljen način vzdrževanja ZKN, praktična dostopnost in možnost širše uporabe ZKN.

Ključne besede: zemljiški kataster, zemljiškokatastrski prikaz (ZKP), zemljiškokatastrski načrt (ZKN), metoda izdelave ZKN, položajna natančnost

 

Abstract:

The Land Cadastre Representation (ZKP) is a graphic representation of all parcels and parcel numbers in Slovenia. By definition, this is the image of the shape and position of the parcels. The positional precision of the ZKP is highly variable, in some areas even very poor. The Land Cadastre Plan (ZKN) is made on the basis of high quality data obtained in the processes of maintaining the land cadastre and solves the problems with positional precision. This paper presents the data sources that produce the ZKN, the ZKN's method for producing various types of data sources, the quality of the product, the way of maintaining the ZKN, as well as the practical accessibility and possibility of wider use of the ZKN.

Keywords: land cadastre, Land Cadastre representation (ZKP), Land Cadastre Plan (ZKN), ZKN production method, positional precision

 

Literatura / References:

Geodetski inštitut Slovenije (2011). Izdelava metodoloških in tehnoloških zasnov za izvedbo projekta izboljšave pozicijske natančnosti zemljiško katastrskega prikaza (ZKP) – tehnično poročilo.

Geodetski inštitut Slovenije (2012). Operativna izboljšava nepremičninskih evidenc in izboljšava lokacijske natančnosti zemljiškega katastra – tehnično poročilo.

Zakon o evidentiranju nepremičnin /ZEN/ (2006). Ur. l. RS, št. 47/2006.

Zakon o spremembah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka /ZUKD-1a/ (2006). Ur. l. RS, št. 47/2012.

Prostor – prostorski portal (Zemljiški kataster, Ocena kakovosti, ocena_kakov_2008.doc).