POMEN GEODETSKIH PODATKOV PRI ANALIZAH POPLAV
THE IMPORTANCE OF GEODETIC DATA IN FLOOD ANALYSES

Lidija Globevnik, Dunja Zupan Vrenko

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.814-825

 

Izvleček:

Poplavno vodo matematično modeliramo z uporabo Saint Venantovih enačb, pri čemer je ključen podatek o višini terena in vode. Za dober rezultat potrebujemo dobre in natančne podatke o terenu in višini zabeležene poplavne vode, za katero poznamo pretočne količine. Metode daljinskega zaznavanja dajejo uporabne podatke o terenu in višini poplavne vode. Pazljivost je potrebna pri geolociranju posnetkov in njihovi interpretaciji. Infrardeči (IR) posnetki poplav iz leta 2010 so se izkazali za dobre in uporabne. V članku so prikazani rezultati interpretacije vseh posnetkov.

Ključne besede: poplava, hidravlično modeliranje, infrardeča kamera, LiDAR, geodetski podatek

 

Abstract:

Floodwater is mathematically modelled with the use of St Venant's equations. The key data is the elevation of water. For better results, accurate information about the terrain and flood water heights recorded with known flow rates is needed. Remote sensing methods provide very useful information for terrain and flood water heights. Care should be taken with geo-referencing and image interpretation. Infrared (IR) images of floods in 2010 have proven to be good and useful for flood management. This article presents the results of interpretation of all the IR images taken.

Keywords: flood, hydraulics modelling, infrared camera, LiDAR, geodata

 

Literatura / References:

DHI Software (2012). Mathematical Background MIKE. 1D Dynamic Modeling.

French, R. H. (1999). Hydraulic of open channel flow. Hydraulic design handbook. L. Mays (ur.). McGraw-Hill.

Geoin, 2012. http://poplave.geoin.si/ Poplave 2010.

Globevnik, L., in Vidmar, A. (2010). Poplave na Ljubljanskem barju v septembru 2010. Mišičev vodarski dan, 24–29.

Kobolt, M. (2011). Primerljivost poplave septembra 2010 z zabeleženimi zgodovinskimi poplavnimi dogodki. Comparison of Floods in September 2010 with Registered Historic Flood Event. Ujma, 25, 48–56.

Koler, B., Urbančič, T., Vidmar, A., Globevnik, L. (2012). Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na Ljubljanskem barju. Geodezija pri upravljanju z vodami. 41. geodetski dan. 19.–20. oktober 2012.