MODEL MAGNETNE DEKLINACIJE ZA SLOVENIJO
THE MODEL OF MAGNETIC DECLINATION OF SLOVENIA

Tomaž Žagar, Dalibor Radovan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.267-274

 

Izvleček:

Predstavljen je polinomski model magnetne deklinacije za območje Slovenije, ki zaradi svojega lokalnega značaja omogoča točnejše izračunavanje deklinacije, kot je to mogoče s svetovnimi modeli. Podlaga za izračun koeficientov modela so vrednosti magnetne deklinacije na 11 geomagnetnih točkah znotraj območja Slovenije, izmerjene med septembrom 2008 in septembrom 2009, in vrednosti magnetne deklinacije na osmih Sloveniji najbližjih geomagnetnih observatorijih. Rezultati so bili reducirani na epoho 2009,0 in uporabljeni za izračun koeficientov kvadratnega polinomskega modela deklinacij za Slovenijo po metodi najmanjših kvadratov. Polinomski model je bil primerjan s svetovnim magnetnim modelom WMM. Ugotovljeno je, da so razlike med modeloma precejšnje.

Ključne besede: magnetna deklinacija, polinomski model, redukcija geomagnetnih podatkov, metoda najmanjših kvadratov

 

Abstract:

A polynomial model of magnetic declination for the area of Slovenia is presented. The model enables calculations of magnetic declination that are, due to its local characteristics, more accurate than the results of the global models. The basis for the estimation of polynomial coefficients are the magnetic declination values of 11 geomagnetic points in Slovenia, obtained between September 2008 and September 2009, and the magnetic declination values of eight geomagnetic observatories in the vicinity of Slovenia. The results were reduced to the epoch 2009,0 and used with the least square method to obtain the coefficients of the second order polynomial model. The model was compared to the World Magnetic Model (WMM). The estimated differences are considerable.

Keywords: magnetic declination, polynomial model, reduction of geomagnetic data, least squares method

 

Literatura / References:

Brkić, M., Šugar, D. (2008). Hrvatsko geomagnetsko normalno referentno polje 2004,5. Geodetski list, 62(1), 1–8.

Caruso, M. J. (2000). Applications of magnetic sensors for low cost compass systems. Position Location and Navigation Symposium, IEEE 2000, 177–184.
http://dx.doi.org/10.1109/PLANS.2000.838300

Cramer, M., Herndon, A., Miller, S. (2011). Use of magnetic variation and station declination for heading (VX) and course (CX) leg types. Integrated Communications, Navigation and Surveilance Conference (ICNS), P4-1–P4-8.

Čop, R., Bilc, A., Beguš, S., Fefer, D., Radovan, D. (2008). Magnetne nevihte in njihov vpliv na navigacijo. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2007: zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 71–80.

De Santis, A., Torta, J. M. (1997). Spherical cap harmonic analysis: a comment on its proper use for local gravity field representation. Journal of Geodesy, 71(9), 526–532.

Fefer, D., Beguš, S., Čop, R., Radovan, D., Štern, A., Bilc, A. (2010). Določitev magnetne deklinacije za območje Slovenije in primerjava z globalnimi modeli zemeljskega magnetnega polja, končno poročilo (projekt ARRS CRP MIR - M4-0225).

Geese, A., Hayn, M., Mandea, M., Lesur, V. (2009). Regional Modelling of the Southern African Geomagnetic Field using Harmonic Splines. Geophys. J. Int., 200, 1–16.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04575.x

Goldenberg, F. (2006). Geomagnetic Navigation beyond the Magnetic Compass. Position, Location, And Navigation Symposium, IEEE/ION, 684–694.
http://dx.doi.org/10.1109/PLANS.2006.1650662

Gu, Z., Zhan, Z., Gao, J., Han, W., An, Z., Yao, T., Chen, B. (2006). Geomagnetic survey and geomagnetic model research in China. Earth Planets Space, 58, 741–750.
http://dx.doi.org/10.1186/BF03351977

IAGA, Working Group V-MOD (2010). International Geomagnetic Reference Field: the eleventh generation. Geophys. J. Int., 183, 1216–1230.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04804.x

ICAO (2009). Aeronautical Charts, International Standards and Recommended Practices. Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation. Canada: ICAO.

Jankowski, J., Sucksdorff, C. (1996). Guide for Magnetic Measurements and Observatory Practice, Warsaw: IAGA.

Kovács, P., Körmendi, A. (1999). Geomagnetic Repeat Station Survey in Hungary during 1994–1995 and the Secular Variation of the Field between 1950 and 1995, Geophysical Transactions, 42(3–4), 107–132.

Maus, S., Macmillan, S., McLean, S., Hamilton, B., Thomson, A., Nair, M., Rollins, C. (2010). The US/UK World Magnetic Model for 2010–2015, NOAA Technical Report NESDIS/NGDC.

Maus, S., Manoj, C., Rauberg, J., Michaelis, I., Lühr, H. (2010). NOAA/NGDC candidate models for the 11th generation International Geomagnetic Reference Field and the concurrent release of the 6th generation Pomme magnetic model. Earth Planets Space, 62, 729–735.
http://dx.doi.org/10.5047/eps.2010.07.006

Newitt, L. R., Barton, C. E., Bitterly, J. (1996). Guide for magnetic repeat station surveys, IAGA Working Group V-8. USA: IAGA.

Paliska, D., Čop, R., Fabjan, D., Drobne, S. (2010). Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji. Geodetski vestnik, 54(3), 469–480.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.469-480

Qamili, E., De Santis, A., Cianchini, G., Duka, B., Gaya-Piqué, L. R., Dominici, G., Hyka, N. (2010). Two geomagnetic regional models for Albania and south-east Italy from 1990 to 2010 with prediction to 2012 and comparison with IGRF-11. Earth Planets Space, 62, 1–9http://dx.doi.org/10.5047/eps.2010.07.011

Solarić, M., Solarić, N. (2009). Povijesni pregled uporabe magnetskoga kompasa, osnovni princip rada elektroničkoga kompasa i autonavigacije, Geodetski list, 63(2), 89–116.

Vujić, E., Verbanac, G., Francisković-Bilinski, S., Vujnović, V., Marki, A. (2011). Estimation of the normal geomagnetic field and geological interpretation of the normal field anomalies over middle-northern Croatia, Studia Geophysica et Geodaetica, 55(1), 175–190.
http://dx.doi.org/10.1007/s11200-011-0010-9

Žagar, T., Radovan, D., Kete, P. (2010). Izračun dokončnega modela geomagnetne deklinacije za Slovenijo. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije.