Geodetski vestnik, 58 (2014), 2

nasl 58 2            

ebook

e-knjiga | e-book

 

English version 


 

UVODNIK

 

Anka Lisec | »TILLIT« (ZAUPANJE)


Blaž Mozetič | MOČ ARGUMENTA ALI ARGUMENT MOČI?

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

ROTACIJA Z ENOTSKIM KVATERNIONOM

Klemen Kregar, Mitja Lakner, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.231-242

 

GEODETSKO MERJENJE DOLŽIN V ATLETIKI

Aleš Marjetič, Klemen Kregar, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.243-253

 

ANALIZA ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE NA SVETOVNI RAVNI TER PRIMERJAVA Z EVROPO IN SLOVENIJO

Bernarda Bevc Šekoranja, Andrej Pogačnik

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.254-273

 

CHANGES IN THE AREA OF THE CANIN (ITALY) AND TRIGLAV GLACIERS (SLOVENIA) SINCE 1893 BASED ON ARCHIVE IMAGES AND AERIAL LASER SCANNING | POVRŠINA KANINSKIH IN TRIGLAVSKEGA LEDENIKA OD LETA 1893, DOLOČENA NA PODLAGI ARHIVSKIH POSNETKOV TER AEROLASERSKIH PODATKOV 

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Renato R. Colucci

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.274-313

 

CONTEMPORARY METHODS OF SPATIAL DATA ACQUISITION – THE ROAD TO “E-GOVERNMENT” (SODOBNE METODE PROSTORSKEGA PRIDOBIVANJA PODATKOV – POT K VZPOSTAVITVI E-UPRAVE)

Miroslav Kuburić, Miloš Kopić, Bojan Matić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.314-326

 

EVALUATION OF 3D POSITIONS AND THE POSITIONAL ACCURACY OF POINTS WITHIN A BOREHOLE (OCENA IN NATANČNOST OCENE 3D-POLOŽAJA TOČK V VRTINI)

Željko Vukelić, Milivoj Vulić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.327-341


 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

Joc Triglav | KDO JE TO NARRREDIL? EEE … ŠVICARJI.

 

Borut Pegan Žvokelj, Vasja Bric, Mihaela Triglav Čekada | LASERSKO SKENIRANJE SLOVENIJE

 

Matevž Domajnko | MOČ 3D-GEOVIZUALIZACIJE

 

Jurij Režek | NOVI GEODETSKI ZAKON

 

Boštjan Pucelj | NI VAŽNU KUK STANE. VAŽNU JE, DA SE ŠPARA …

 

Stane Lunder | ZEMLJIŠKI KATASTER – SPOMINI S TERENA II


 

NOVICE

 

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG, OD 1. 2. 2014 DO 30. 4. 2014


Damjan Kvas, Martina Vošnjak | 31. STROKOVNO SREČANJE GEODETSKIH UPRAV DRŽAV NASLEDNIC AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE, LEDNICE, ČEŠKA REPUBLIKA, 28.–30. MAJ 2014


Nikolaj Šarlah | V. HRVAŠKI KONGRES O KATASTRU


Nikolaj Šarlah, Katja Mohar Bastar | MIPRO 2014 – 37. MEDNARODNO SREČANJE O INFORMACIJSKI IN KOMUNIKACIJSKI TEHNOLOGIJI, ELEKTRONIKI IN MIKROELEKTRONIKI


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Erna Flogie Dolinar | SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE


Erna Flogie Dolinar | PLAKETA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO DR. ANTONU PROSENU


Anton Prosen | ZAHVALA


Simona Čeh | POROČILO Z 42. GEODETSKEGA DNE: PREUREJANJE ZEMLJIŠČ KOT IZZIV ZA RAZVOJ GEODETSKEGA INŽENIRSTVA


Alenka Mlinar, Andrej Mesner | SKUPŠČINA GOSPODARSKEGA INTERESNEGA ZDRUŽENJA GEODETSKIH IZVAJALCEV 2014


Peter Golob | PO USTALJENIH TIRIH NAPREJ! OBČNI ZBOR LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA 2014


Gregor Klemenčič | STROKOVNA EKSKURZIJA IN ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA


Boštjan Pucelj | TAKSE PROSTO


Grega Šoič | OKROGLA MIZA DŠGS: BREZPILOTNI LETALNIKI


Lija Šušteršič, Simona Čeh | 11. VSESLOVENSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI NA MIVKI


Peter Golob | 2. GEODETSKI TURNIR V BOWLINGU 2014!


Irena Rojko | PRIHODNOST GEODEZIJE ALI KAKO BREZPLAČNO NA KONGRES FIG


Anja Slapničar | MOJE PRVO SREČANJE Z GEODETSKIM INSTRUMENTOM


PROFESOR BRANKO MAKAROVIČ – IN MEMORIAM | Mojca Kosmatin Fras


SPOMINI NA BRANKA MAKAROVIČA | Milan Naprudnik


SPOMINI NA BRANKA MAKAROVIČA | Marjan Jenko


JANEZ KOBILICA (1937–2014) – V SPOMIN | Dušan Mrzlikar

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JULIJ–SEPTEMBER 2014


ZAHVALA – GEODETSKI DAN 2014

 

 

 

OGLASI

 

Riko

Hidroinženiring, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica

Geodetski inštitut Slovenije