GEODETSKI VESTNIK

UDK 528=863

ISSN 0351-0271

e-ISSN 1581-1328

 

Geodetski vestnik izhaja v tiskani in elektronski obliki, ki je odprto dostopna. Namen revije je ponuditi temelj za izmenjavo najnovejših znanstvenih in strokovnih zanimivosti med znanstveniki in strokovnjaki iz regije in na širši mednarodni ravni, ki delujejo na področjih geodezije, geodetske izmere, fotogrametrije in daljinskega zaznavanja, kartografije, geoinformatike, geografskih informacijskih sistemov, prostorske podatkovne infrastrukture, evidentiranja in upravljanja zemljišč, upravljanja in vrednotenja nepremičnin, evidentiranja in upravljanja gospodarske javne infrastrukture, prostorskega planiranja ter na z omenjenimi disciplinami sorodnih področjih.

Recenzirani znanstveni in strokovni članki so lahko objavljeni v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku ali v angleškem in slovenskem jeziku. Objavljeni so lahko samo znanstveni in strokovni članki, ki še niso bili objavljeni, niso v postopku za objavo v drugih publikacijah in so bili sprejeti s strani uredniškega odbora ter pozitivno recenzirani s strani dveh neodvisnih recenzentov.

Objave v reviji so brezplačne. There are no article processing and submission charges.

IZDAJATELJ

Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IZDAJATELJSKI SVET

mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije
dr. Anka Lisec, glavna in odgovorna urednica
mag. Erna Flogie Dolinar
Sandi Berk
dr. Mojca Foški, tehnično urejanje in oblikovanje

 

Geodetski vestnik je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 526.

Izdajanje Geodetskega vestnika sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

DISTRIBUCIJA

mag. Janez Goršič, e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TRŽENJE (OGLASNO TRŽENJE)

Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INDEKSIRANJE

Geodetski vestnik je odprtodostopna revija. Recenzirani objavljeni članki so indeksirani in povzeti v:

 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Social Scisearch (SSS) in
 • Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (JCR/SSE)

Geodetski vestnik je indeksiran in povzet je tudi v naslednjih bibliografskih zbirkah:

 • GEOBASE(TM)
 • ICONDA – International Construction Database
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • SCOPUS
 • COBISS
 • Civil Engineering Abstracts
 • GeoRef
 • CSA Aerospace & High Technology Database
 • Electronics and Communications Abstracts
 • Materials Business File
 • Solid State and Superconductivity Abstracts
 • Computer and Information Systems
 • Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 • Water Resources Abstracts
 • Environmental Sciences