GEODETSKI VESTNIK

znak zgs barvni t2

ISSN 0351-0271  

e-ISSN 1581-1328

IF JCR (2019): 0,469
IF SNIP (2019): 0,476

 

Geodetski vestnik je glasilo Zveze geodetov Slovenije (ZGS). Geodetski vestnik je odprtodostopna revija, ki izhaja štirikrat letno v tiskani in spletni različici. Glavni namen revije je zbirati in strokovni javnosti ponuditi znanstvene in strokovne članke, kjer so predstavljena najnovejša dognanja na področjih geodezije, geoinformatike, prostorskega planiranja ter sorodnih področjih.

PODROČJE

V Geodetskem vestniku objavljamo znanstvene in strokovne članke, pregledne članke, strokovne razprave ter druga podobna dela s področij geodezije, geodetske izmere, daljinskega zaznavanja, fotogrametrije, geoinformatike, prostorske podatkovne infrastrukture, kartografije, prostorskega podatkovnega modeliranja, sistemov v podporo odločanju v prostoru, zemljiške administracije, upravljanja zemljišč in prostorskega planiranja. Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo dosežke v okviru javno financiranih raziskovalnih projektov.

Kot glasilo Zveze geodetov Slovenije objavlja novosti v geodetski stroki, kar vključuje tudi novosti državne geodetske uprave, novosti nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj, poročila o projektih in dogodkih, sporočila članom zveze in podobne zapise.

IZDAJATELJ

Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IZDAJATELJSKI SVET

mag. Gregor Klemenčič, predsednik Zveze geodetov Slovenije
mag. Erna Flogie Dolinar, Zveza geodetov Slovenije
dr. Anka Lisec, glavna in odgovorna urednica
Sandi Berk, urejanje rubrike Strokovne razprave
dr. Mojca Foški, tehnično urejanje in oblikovanje

 

Geodetski vestnik je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 526.

Izdajanje Geodetskega vestnika sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

DISTRIBUCIJA

mag. Janez Goršič, e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TRŽENJE (OGLASNO TRŽENJE)

Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INDEKSIRANJE

Geodetski vestnik je odprtodostopna revija. Recenzirani objavljeni članki so indeksirani in povzeti v:

 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Social Scisearch (SSS) in
 • Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (JCR/SSE)

Geodetski vestnik je indeksiran in povzet je tudi v naslednjih bibliografskih zbirkah:

 • GEOBASE(TM)
 • ICONDA – International Construction Database
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • SCOPUS
 • COBISS
 • Civil Engineering Abstracts
 • GeoRef
 • CSA Aerospace & High Technology Database
 • Electronics and Communications Abstracts
 • Materials Business File
 • Solid State and Superconductivity Abstracts
 • Computer and Information Systems
 • Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 • Water Resources Abstracts
 • Environmental Sciences