Geodetski vestnik, Letnik 47 (2003), št. 3

 

Uvodnik
Anton Prosen - NOVIM NALOGAM NAPROTI
Bojan Stanonik - "PRIHAJAJO" STRUKTURNI SKLADI

Iz znanosti in stroke

Matjaž Grilc, Ema Pogorelčnik, Mihaela Triglav, Borut Pegan - Žvokelj - VZPOSTAVITEV KATASTRA STAVB - REGISTRSKI PODATKI

Dušan Petrovič - PREDLOG VODENJA IN VZDRŽEVANJA TOPOGRAFSKIH PODATKOV V SLOVENIJI

Marjana Duhovnik, Marija Brnot, Dušan Petrovič, Primož Kete - GEODETSKE PODLAGE IN TOPOGRAFSKA BAZA

Primož Kete, Igor Karničnik, Dalibor Radovan - ELEKTRONSKA NAVIGACIJSKA KARTA (ENC) KOPRSKEGA ZALIVA

Dejan Grigillo - UPORABA NEMETRIČNIH DIGITALNIH FOTOAPARATOV V FOTOGRAMETRIJI

Božo Koler, Nuša Vardjan - ANALIZA STANJA NIVELMANSKIH MREŽ REPUBLIKE SLOVENIJE

Vesna Ježovnik, Samo Jakljič - SPREMLJANJE POSEDANJA LJUBLJANSKEGA BARJA NA PODROČJU ILOVICE

Jurij Režek - GEODEZIJA IN ZEMLJIŠKA POLITIKA - ANALIZA, CILJI IN INSTRUMENTI ZEMLJIŠKE POLITIKE PO IHFP

Mojca Foški - KOMASACIJA NA OBMOČJU LOKACIJSKEGA NAČRTA (MED ŽELJAMI IN REALNOSTJO)

Domen Smole - VideoCar IN FINANČNE PLATI ZAJEMA CESTNIH PODATKOV V OBČINAH

Brane Kovač - KDO SE BOJI PROFESIONALNEGA GEODETA? (PROFESIONALNA ETIKA V GEODEZIJI)

Milan Naprudnik - GEODEZIJA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1945-2000 (4. DEL)

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & iT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE RS
Aleš Seliškar - PRISPEVEK ZA ZGODOVINO SLOVENSKE GEODEZIJE
Martin Smodiš - STRATEGIJA POKRIVANJA STROŠKOV NA PODROČJU EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN
Geodetski inštitut Slovenije - OCENA NATANČNOSTI PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
Aleš Seliškar - JOŽE ROTAR - IN MEMORIAM

Mnenja in predlogi
Pavel Zupančič, Miloš Šuštaršič, Roman Novšak - SEMINAR ZA SODNE IZVEDENCE GEODETSKE STROKE - 9. NOVEMBER 2001

Knjižne novice in simpoziji
Dušan Petrovič - POROČILO O UDELEŽBI NA 21. MEDNARODNI KARTOGRAFSKI KONFERENCI (ICC) IN 12. GENERALNI SKUPŠČINI MEDNARODNE KARTOGRAFSKE ZVEZE (ICA/ACI)

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Mojca Foški, Janja Kokolj Prošek, Anton Prosen - POROČILO Z DELAVNEGA SREČANJA "KOMASACIJE KOT IZZIV"
Tomaž Banovec - PETER SVETIK - SEDEMDESETLETNIK
Dušanka Najvirt Jeličič - UTRINKI S 34. GEODETSKEGA DNE