Geodetski vestnik, Letnik 51 (2007), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen – REALNOST DANAŠNJEGA TRENUTKA
Jurij Režek – HARMONIJA LAGODNOSTI IN ENTROPIČNOST INTERESOV

Iz znanosti in stroke

Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada - UML NOTATION FOR THE RURAL LAND TRANSACTION PROCEDURE

Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada - POSTOPEK TRANSAKCIJE RURALNIH ZEMLJIŠČ V ZAPISU UML

Klemen Zakšek, Aleš Marsetič, Žiga Kokalj - IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE NA KRASU

Simona Savšek - Safić, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj - TERESTRIČNA IZMERA MIKROMREŽE PRI VZPOSTAVITVI MAREOGRAFSKE POSTAJE KOPER

Mihaela Triglav Čekada, Erik Štrumbelj, Alen Jakovac - TEST UPORABNOSTI INTERAKTIVNE METODE ORIENTACIJE NA PRIMERU POSNETKOV TRIGLAVSKEGA LEDENIKA

Aleš Marsetič, Krištof Oštir - UPORABA SATELITSKIH POSNETKOV SPOT ZA IZDELAVO ORTOPODOB

Samo Drobne, Irena Modic - MNENJE DELODAJALCEV O UČINKOVITOSTI ŠTUDIJA GEODEZIJE

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – VLADA RS SPREJELA POROČILO IN PROGRAM DELA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE
Božena Lipej – SODELOVANJE MED MAKEDONSKO IN SLOVENSKO DRŽAVNO GEODETSKO UPRAVO
Božena Lipej – BOLONJSKA PRENOVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN POBUDE DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE
Božena Lipej – ZDRUŽEVANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC
Božena Lipej – PREGLED PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI GEODETSKE UPRAVE - REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2006

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 12. 2006 DO 28. 2. 2007
Mojca Kosmatin Fras, Urša Renko – LASERSKO SKENIRANJE – MEDNARODNA - POLETNA ŠOLA 2007 V LJUBLJANI
Bojan Majes, Maruška Šubic Kovač – KLUB DIPLOMANTOV FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI V USTANAVLJANJU
Peter Golob – IDEJA PRIREDITVE BRUCOVANJE GEODETOV 2006/07: REALNOST ILUZIJE ALI NAPOVED PARUZIJE?

Knjižne novice in simpoziji
Asim Bilajbegović – FOTOGRAMETRIJA 1. DEL

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL 2007 - JUNIJ 2007

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Joc Triglav – FIG: LINKING STRONG THE GLOBAL AGENDA AND THE SURVEYING GRASS ROOTS, INTERVIEW: PROF. STIG ENEMARK, FIG PRESIDENT 2007–2010
Joc Triglav – FIG: TRDNO POVEZOVANJE NA GLOBALNIH RAVNEH IN OHRANJANJE OSNOVNIH IZHODIŠČ GEODEZIJE, INTERVJU: PROFESOR STIG ENEMARK, PREDSEDNIK FIG 2007–2010
Darija Modrijan – REDNA LETNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Jurij Režek, Darija Modrijan – PROGRAM DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 2007
Darija Modrijan – FEBRUARSKA SEJA IO ZGS
Tomo Kvaternik – 37. GEODETSKI DAN
Milan Brajnik – POROČILO O POSLOVANJU LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA V LETU 2006
Peter Svetik – SKRB ZA UPOKOJENCE LGD
Franci Bačar – LETNI ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Franci Bačar – INTERGEO EAST

Oglasna sporočila
Harpha Sea
Geoservis
Gisdata
Topcon