Geodetski vestnik, Letnik 52 (2008), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen – POLITIKA IN STROKA
Jurij Režek – PROSTOR SE ŠIRI - VEDNO HITREJE!

Iz znanosti in stroke

Mojca Kosmatin Fras, Rok Vezočnik, Tomaž Gvozdanović, Dušan Kogoj - AVTOMATIZACIJA CELOTNEGA POSTOPKA RELATIVNE ORIENTACIJE STEREOPARA

Mojca Kosmatin Fras, Rok Vezočnik, Tomaž Gvozdanović, Dušan Kogoj - COMPLETE AUTOMATION OF THE RELATIVE ORIENTATION OF A STEREOPAIR

Alma Zavodnik Lamovšek, Samo Drobne, Tadej Žaucer - MAJHNA IN SREDNJE VELIKA MESTA KOT OGRODJE POLICENTRIČNEGA URBANEGA RAZVOJA

Alma Zavodnik Lamovšek, Samo Drobne, Tadej Žaucer - SMALL AND MEDIUM SIZED TOWNS AS THE BASIS OF POLYCENTRIC URBAN DEVELOPMENT

Blaž Mozetič, Bojan Stopar - OPTIMIZACIJA OPAZOVANJ V GEODEZIJI

Marko Goleš, Miran Kuhar - GPS-VIŠINOMERSTVO S POMOČJO RTK-METODE IZMERE

Jože Kos Grabar - PODRAVJE, ŠTAJERSKA, MARIBORSKI OKRAJ ... DRAVORJE?

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – SPREMEMBA ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI
Tomaž Petek, Irena Ažman – MISIJA TAIEX O UVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE
Marko Rotar – VZPOSTAVITEV REGISTRA NEPREMIČNIN (REN)
Janez Košir – BONITETA ZEMLJIŠČ–NOVA EVIDENCA V ZEMLJIŠKEM KATASTRU
Aleš Perovšek – POVZETEK POROČILA O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN ZA LETO 2007
Irena Ažman – OBISK PRIPRAVNIKOV IZ HAMBURGA
Martina Vošnjak – 25.JUBILEJNO SREČANJE SREDNJEEVROPSKIH GEODETSKIH UPRAV
Tomaž Petek – MEDNARODNA KONFERENCA: REFORME V KATASTRU, SKOPJE 16. MAJ 2008
Nikolaj Šarlah – EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA NIZOZEMSKEM IN VELIKI BRITANIJI

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – OBVESTILO O RAZPISU ZA VPIS ZA Š. L. 2008/09
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.3.2008 DO 31.5.2008
Tilen Urbančič – IGSM 2008 – VALENCIJA
Urša Renko – EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE V SARAJEVO

Mnenje in predlogi
Joc Triglav – DOLGO PRIČAKOVANO PISMO

Knjižne novice in simpoziji
Joc Triglav – DANIEL KEHLMANN: IZMERA SVETA
Jesenka Kranjčević, Anton Prosen – 10. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ - IN RAZVOJA PODEŽELJA

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Majda Lončar – 38. GEODETSKI DAN
Milan Brajnik – STROKOVNA IN ZGODOVINSKA EKSKURZIJA LGD
Brane Godec – PETI JUBILEJNI POHOD NA URŠLJO GORO
Erik Karbič, Andreja Kuzmič – EKSKURZIJA PGD V ŠVICO
Miloš Šuštaršič – 5. VSESLOVENSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU IN V ODBOJKI NA MIVKI

Oglasna sporočila
Basic
Topcon
Gisdata
Geoservis