Geodetski vestnik, Letnik 54 (2010), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen – LETO, KI SI GA ZAPOMNIŠ
Jurij Režek – STROKA IN NJENA SOCIOLOGIJA

Iz znanosti in stroke

Miran Kuhar, Marta Okorn, Bojan Stopar - DOLOČITEV ODKLONOV NAVPIČNIC IZ GEOIDNIH VIŠIN

Polona Pavlovčič Prešeren, Albin Mencin, Bojan Stopar - ANALIZA PREIZKUSA INSTRUMENTARIJA GNSS-RTK PO NAVODILIH STANDARDA ISO 17123-8

Klemen Zakšek, Matthias Hort - DALJINSKO ZAZNAVANJE TOPLOTNIH ANOMALIJ NA AKTIVNIH OGNJENIKIH

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Aleš Marjetič, Dušan Kogoj - PREGLED RAZVOJA ELEKTRONSKIH TAHIMETROV LEICA GEOSYSTEMS

Peter Lamovec, Krištof Oštir - UPORABA STROJNEGA UČENJA ZA DOLOČITEV POPLAVLJENIH OBMOČIJ – PRIMER POPLAV V SELŠKI DOLINI LETA 2007

Anton Perpar, Sarah Mubareka, Davor Deranja, Andrej Udovč, Marina Pintar - PROJEKCIJE PRIHODNJE RABE TAL V MESTNI OBČINI KOPER NA PODLAGI MODELA

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ
ETIČNI KODEKS EVROPSKIH POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – KAJ NAS ČAKA PO OBVEŠČANJU?
Jurij Režek – ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA »VZPOSTAVLJANJE EVROPSKEGA PROSTORSKEGA REFERENČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI«
Klemen Medved, Danijel Boldin, Peter Prešeren – OBISK NA NORVEŠKI DRŽAVNI GEODETSKI UPRAVI
Damjan Doler – NAPOVEDOVANJE GIBANJA CEN NEPREMIČNIN

Izobraževanje in šolstvo
Elizabeta Adamlje – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 9. 2010 DO 30. 11. 2010
Bojan Šavrič – DRUŠTVO ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE IZVOLILO NOVO VODSTVO IN ČLANE IZVRŠNEGA ODBORA
Bojan Šavrič – RGSM BELGRADE 2010
Eva Pajk – GEODETSKI PIKNIK 2010
Dušan Petrovič – PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD TER POHVAL NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM
Dušan Petrovič – PROF. DR. FLORJAN VODOPIVEC – »ZASLUŽNI PROFESOR«

Knjižne novice in simpoziji
Aleš Šuntar – LETNO SREČANJE KOMISIJE 7 MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV
Dušan Petrovič – 7. DELAVNICA KOMISIJE ZA GORSKO KARTOGRAFIJO PRI MEDNARODNEM KARTOGRAFSKEM ZDRUŽENJU ICA
Jože Kos Grabar, Tomaž – UDELEŽBA PREDSTAVNIKOV ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE NA OKROGLI MIZI »STROKOVNE PODLAGE V REGIONALNEM IN PROSTORSKEM PLANIRANJU«
Ana Barbič – PREDSTAVITEV KNJIGE - DOM IN DELO NA KMETIJAH: RAZISKAVA ODNOSOV MED GENERACIJAMI IN SPOLOM

Koledar strokovnih prireditev
Aleš Lazar, Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV JANUAR - MAREC 2011

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
40. GEODETSKI DAN – PTUJ, 6. IN 7. MAJA 2011, PRVO OBVESTILO IN VABILO REFERENTOM
AKTIVNOSTI GOSPODARSKEGA INTERESNEGA ZDRUŽENJA GEODETSKIH IZVAJALCEV
Lija Šušteršič – TRANSVERZALA LGD PO VRHOVIH JADRANSKIH OTOKOV: OTOK PAG
Lija Šušteršič – IZLET ČLANOV LGD, KI SO NA SPISKU ZPIZ-a
Jože Danjko – SEDMI TRADICIONALNI POHOD DRUŠTVA GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
Majda Lončar – JESENSKI DOGODKI V CELJSKEM GEODETSKEM DRUŠTVU
Bogdana Šuvak – DRUŠTVO GEODETOV GORENJSKE NA SONČNI SICILIJI
Milan Naprudnik – NA JULIJSKE ALPE, KARAVANKE IN KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE PO VODNIKU IZ LETA 1889
Joc Triglav – GEODETSKI JURČKI

Oglasi
GeoPro
Geoizmera
Gisdata
GIS