Izvleček

V prispevku je predstavljena alternativna metoda za sledenje prostorsko-časovne dinamike socialnih interakcij v kontekstu procesov urbane regeneracije javnega prostora evropskih prestolnic kulture. Analizirani so javno dostopni geolocirani podatki z družbenih omrežij Instagram in Flickr, za kateri je značilno spletno objavljanje fotografij. Količina objav na družbenih omrežjih v nekem časovnem obdobju je proksikazalnik za prepoznavanje in retrospektivno analizo privlačnosti ter analizo prostorsko-časovne dinamike socialnih interakcij v javnih prostorih. Na podlagi pridobljenih podatkov sta predstavljena dva primera regeneriranih javnih prostorov iz dveh evropskih prestolnic kulture, in sicer območje DEPO2015 v mestu Plzen (CZ) ter DOKK1 urbano nabrežje v mestu Aarhus (DK). Rezultati kažejo, da lahko podatki s platforme Flickr, ki omogoča dostop do natančne geolokacije objavljenih fotografij, razkrijejo atraktivnost javnega prostora. Analiza podatkov z družbene platforme Instagram, ki uporablja geografsko referiranje, pa omogoča zaznavo pomembnejših dogodkov. Rezultate analize podatkov obeh virov je treba razumeti kot dragocen vir za določanje splošne ravni socialnih interakcij v javnem prostoru. Predstavljena metodologija je posebej primerna za analizo centralnih lokacij in posebnih dogodkov, kot je projekt evropske prestolnice kulture.

Ključne besede: Flickr, Instagram, geolocirani podatki, javni prostor, prostorsko-časovna dinamika, evropska prestolnica kulture, urbana regeneracija