Izvleček

Študija se nanaša na področje vrednotenja območij med mejo mestnega območja in podeželjem z vidika mogočih prihodnjih investicij. Glavni namen študije je bil razviti postopek za določevanje investicijskega potenciala območja AIP (angl. area's investment potential) za urbana in priurbana območja. Za namene vrednotenja intenzitete investicijskega potenciala lokacije je bil uporabljen analitični hierarhični postopek AHP (angl. analytic hierarhy process), ki temelji na podatkih planske rabe in infrastrukturne opremljenosti ter na podatkih dejanske rabe prostora. Predlagani pristop je bil preverjen na območju hitro rastočega dela mesta Olsztyn na Poljskem. Obravnavana območja so bila razvrščena na temelju predhodno določene hierarhije obravnavanih značilnosti prostora. Z opredelitvijo mogočih smeri razvoja obravnavanih območij je bil opredeljen investicijski potencial AIP. Predlagani pristop je lahko pomembno orodje za nadzorovanje razvoja območij in vlaganje v zemljišča. Rezultati študije so pokazali, da na investicijski potencial lokacije najbolj vpliva planska raba, pri čemer pa je treba upoštevati tudi prostorske ovire, ki jih je treba preseči na hitro razvijajočih se območjih.

Ključne besede: lokacija, vrednotenje lokacije, prostorski razvoj, razvoj mest, investicijski potencial, analitični hierarhični postopek, AHP