Izvleček

Za razumevanje splošnih lastnosti ionosfere na območju Srbije smo opravili analizo časovnih in prostorskih sprememb vrednosti količine TEC (angl. total electron
content). Osredotočili smo se na ugotavljanje dnevnih in letnih časovnih ter prostorskih sprememb razmer v ionosferi na podlagi vrednosti TEC, določenih z opazovanji GNSS oziroma GPS. Na podlagi opravljenih analiz smo skušali opredeliti lastnosti ionosfere na območju Srbije na lokalni in regionalni ravni. V obdobju intenzivne Sončeve aktivnosti so se dnevne vrednosti TEC spreminjale med 4 TECU (angl. total electron content unit) v nočnih urah in 55 TECU okrog poldneva. Te spremembe ustrezajo vrednostim zenitne ionosferske refrakcije od 0,6 metra ponoči do 8,8 metra podnevi. Sezonske spremembe vrednosti TEC se dobro ujemajo z običajno letno Sončevo aktivnostjo, kjer razlike v vrednosti TEC med letnimi časi dosežejo 45 TECU. Prostorska spremenljivost vrednosti TECU je opazna v vseh smereh, zato je ne moremo predstaviti s konstantnimi vrednostmi ali v obliki trenda.

Ključne besede: GNSS, GPS, variacija ionosfere, skupna vsebnost elektronov (TEC)