Geodetski vestnik, 61 (2017), 2

nasl 61 2            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Anka Lisec | MEJNIK

Blaž Mozetič | SPOŠTOVANJE

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

POT DO NOVEGA MODELA GEOIDA V SLOVENIJI

TOWARDS A NEW GEOID MODEL OF SLOVENIA

Miran Kuhar

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.02.187-200 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PROSTORSKE, EKONOMSKE IN ČASOVNE SPREMENLJIVKE MEHKEGA MODELA DOSTOPNOSTI DO KOMUNALNIH STORITEV

SPATIAL, ECONOMIC, AND TIME VARIABLES FOR A FUZZY MODEL OF ACCESSIBILITY TO MUNICIPAL SERVICES

Petra Pergar

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.02.201-230 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

EKONOMETRIČNA ANALIZA CEN HIŠ V SLOVENIJI NA PODLAGI ZDRUŽEVANJA V SKUPINE

CLUSTER-BASED ECONOMETRIC ANALYSIS OF HOUSE PRICES IN SLOVENIA

Miroslav Verbič, Peter Korenčan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.231-245 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

POLITIKA NAČRTOVANJA MESTA: NOVA STANOVANJSKA NASELJA NA DEGRADIRANIH OBMOČJIH V ZAGREBU

CITY PLANNING POLICY: NEW HOUSING DEVELOPMENTS IN ZAGREB BROWNFIELDS

Lea Petrović Krajnik, Ivan Mlinar, Damir Krajnik

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.246-262 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PREDLOG IZDELAVE NACIONALNEGA TOPOGRAFSKEGA MODELA (TNTM) V REPUBLIKI HRVAŠKI

PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF THE BASIC NATIONAL TOPOGRAPHIC MODEL (BNTM) IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Ivan Landek, Stanislav Frangeš, Marijan Marjanović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.263-277 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

KARTOGRAFSKE RAZISKAVE SPREMEMB PROSTORSKE STRUKTURE ZEMLJIŠČ V KRAKOVSKI ČETRTI PODGÓRZE NA POLJSKEM V OBDOBJU 1847–2016

CARTOGRAPHIC ANALYSIS OF TRANSFORMATIONS OF THE SPATIAL STRUCTURE OF LANDS OF PODGÓRZE IN KRAKOW IN POLAND IN THE PERIOD OF 1847–2016

Wojciech Przegon, Stanisław Bacior, Katarzyna Sobolewska–Mikulska

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.278-292 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Klemen Medved, Sandi Berk | PROTI NOVI REALIZACIJI ETRS89

Joc Triglav | A SI TI TUD IZ(B)RISAL SVOJO HIŠO?!

Joc Triglav | DR. VLADIMIR GLOBOČNIK PLEMENITI SORODOLSKI

Miran Brumec | GEODETSKI INSTRUMENTI IN OPREMA NA SLOVENSKEM

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Tomaž Petek | NOVICE Z GEODETSKE UPRAVE RS

Irena Ažman | ZASEDANJE EUROGEOGRAPHICSOVE SKUPINE ZA KAKOVOST

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 2. 2017 DO 30. 4. 2017

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Erna Flogie Dolinar, Anka Lisec | SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE S KONCERTOM OB 200-LETNICI KATASTRA

Anka Lisec, Erna Flogie Dolinar | 45. GEODETSKI DAN – IZMERJENA DEŽELA: 200 LET KATASTRA NA SLOVENSKEM

Blaž Mozetič, Erna Flogie Dolinar, Anka Lisec | DELOVNI TEDEN MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV FIG V HELSINKIH

Anton Prosen | POGLEDI NA PROSTORSKO NAČRTOVANJE SKOZI ČAS – OKROGLA MIZA

Stefan Borovčanin, Ajda Kafol Stojanović, Ana Potočnik | STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE TER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA NA NIZOZEMSKO

Tomaž Cink | GEODETI PO POTEH HMELJA IN PIVA 2017

IN MEMORIAM | Karel-Drago Lipič (1927-2017)

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JULIJ–SEPTEMBER 2017


Janez Slak, Boštjan Pucelj | CARL ZEISS JENA / 1953 / DAHLTA 020


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Kolektor, Riko, Cestno podjetje Kranj

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG