Geodetski vestnik, 60 (2016), 1

nasl 60 1            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Anka Lisec | VSE NAJBOLJŠE, GEODETSKI VESTNIK!

Blaž Mozetič | LAHKOTNA BREZBRIŽNOST


RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES


FOTOGRAMETRIČNO MERJENJE DEFORMACIJ PRI PREIZKUSIH MEHANSKE ODPORNOSTI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

PHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENT OF DEFORMATIONS IN TESTS OF MECHANICAL RESISTANCE OF STRUCTURAL ELEMENTS

Dejan Grigillo, Jure Snoj, Matjaž Dolšek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.13-27    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

IZDELAVA 3D-MODELA KOMPLEKSNEGA KULTURNOZGODOVINSKEGA SPOMENIKA Z UPORABO DIGITALNE FOTOGRAMETRIČNE POSTAJE

USING AN IMAGING STATION IN MAKING A 3D MODEL OF A COMPLEX CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OBJECT

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Džemaila Balić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.28-41    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ROBUSTNE STATISTIČNE METODE, DOPPLERJEVA OPAZOVANJA IN VPLIV VEČPOTJA PRI OPAZOVANJIH GNSS V OTEŽENIH RAZMERAH

ROBUST STATISTICS, DOPPLER OBSERVATIONS AND MULTIPATH EFFECT IN GNSS IN ADVERSE CONDITIONS

Klemen Kozmus Trajkovski, Oskar Sterle, Bojan Stopar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.42-52    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

IZVAJANJE POPLAVNE DIREKTIVE NA MEDDRŽAVNEM ODSEKU MURE

IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE ON INTERSTATE STRETCH OF MURA RIVER

Blanka Grajfoner, Franci Steinman

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.53-68    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ZANESLJIVOST METODE RANSAC PRI OCENI PARAMETROV GEOMETRIJSKIH OBLIK

THE RELIABILITY OF RANSAC METHOD WHEN ESTIMATING THE PARAMETERS OF GEOMETRIC OBJECT

Tilen Urbančič, Anja Vrečko, Klemen Kregar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.69-97    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

NAČRTOVANJE PRIMESTNIH OBMOČIJ: OD SPALNIH NASELIJ DO TRAJNOSTNIH SOSESK

SUBURBAN DESIGN: FROM “BEDROOM COMMUNITIES” TO SUSTAINABLE NEIGHBORHOODS

Milena Dinić, Petar Mitković

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.98-113   
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Jurij Režek, Kristina Perko, Niko Fabiani | NOVE STORITVE OMREŽJA STALNIH GNSS-POSTAJ SIGNAL

Sandi Berk | ZGOLJ IME NE ZADOŠČA : MEHANIZMI ZA ISTOVETENJE AVTORJA V BIBLIOGRAFSKIH ZBIRKAH

Blaž Mozetič | ODZIV ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE (ZGS) NA PREDLOG PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Matjaž Mikoš s sodelavci | STALIŠČE FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO PRI UNIVERZI V LJUBLJANI O PREDLOGU NOVE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Tomaž Černe | PUBLIKACIJA KULTURA PROSTORA IN GRADITVE ZDAJ!

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 11. 2015 DO 31. 1. 2016

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE  

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Jožica Marinko, Bojana Kelbel| SLAVNOSTNA AKADEMIJA Z NASLOVOM ZEMLJOVID ZA DOBRO ODLOČANJE

Dušan Petrovič, Rafael Bohak | 44. GEODETSKI DAN – ZEMLJOVID ZA DOBRO ODLOČANJE, STROKOVNI POSVET

Matej Kovačič | NAGRADA IZS ZA ŽIVLJENSKO DELO DR. JOCU TRIGLAVU

Damjan Kvas | MAKS KOZJAK – PRVI ČASTNI ČLAN DRUŠTVA SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV GEODETSKE STROKE

Marija Brnot | 21. ZASEDANJE VZHODNOSREDNJEEVROPSKEGA IN JUGOVZHODNOEVROPSKEGA JEZIKOVNO-ZEMLJEPISNEGA ODDELKA PRI UNGEGN  

Uroš Rijavec, Peter Golob | OBČNI ZBOR LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA 2016

Valentina Ambrožič | STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE V NOVO MESTO

Meta Možina | GEODETSKI DAN Z DRUŠTVOM ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE

In memoriam | ODŠEL JE PRIJATELJ IN PROFESOR, KI JE ZAZNAMOVAL PREBOJ SLOVENIJE NA EVROPSKI GEODETSKI ZEMLJEVID

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL–JUNIJ 2016

 

Janez Slak, Boštjan Pucelj | TEODOLIT F. W. BREITHAUPT & SOHN, KASSEL


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije